Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007

Kazalo

3452. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Šempeter ob Strugi, stran 8882.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 5. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Šempeter ob Strugi
I.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Šempeter ob Strugi (v nadaljevanju OPPN Šempeter ob Strugi), ki ga je pod št. projekta LN32/06 izdelal AR Projekt d.o.o., Sevnica.
II.
Dopolnjeni osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih KS Šempeter. Javna razgrnitev bo trajala od 6. 8. 2007 do 19. 9. 2007. V času javne razgrnitve bo dne 5. 9. 2007 ob 17.00 uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Žalec.
III.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN Šempeter ob Strugi podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec ali na KS Šempeter.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0004/2005-2/3
Žalec, dne 5. julija 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.