Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1998 z dne 1. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1998 z dne 1. 10. 1998

Kazalo

1. Popravek zakona o policiji (ZPol), stran 5002.

V zakonu o policiji (ZPol), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 49-2140/98 z dne 3. 7. 1998, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi prvega odstavka 114. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije dajem
Popravek
zakona o policiji (ZPol)
1. V tretjem odstavku 49. člena se beseda “vsakomur” pravilno glasi “vsakokrat”.
2. V 136. členu se besedilo: “zakon o evidencah javne varnosti (Uradni list RS, št. 8/93”, pravilno glasi: “zakon o evidencah s področja javne varnosti (Uradni list RS, št. 32/93)”.
3. V četrti alinei 137. člena se številka “3/91”, pravilno glasi “33/91”.
Št. 210-01/94-5/4
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček, dipl. jur. l. r.