Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007

Kazalo

1797. Sklep o določitvi kriterijev za obravnavo vlog za spremembo namembnosti zemljišč, stran 4716.

Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Laško na 3. seji dne 31. 1. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi kriterijev za obravnavo vlog za spremembo namembnosti zemljišč
1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za obravnavo vlog za spremembo namembnosti zemljišč iz kmetijskih in gozdnih v stavbna.
2. člen
Lokacija mora zagotavljati minimalno komunalno opremljenost v bližini 200 m, in sicer morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– dostop na javno cesto,
– oskrba s pitno vodo,
– oskrba z električno energijo,
– na plazljivih in nestabilnih območjih gradnja ni možna.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-4/2005
Laško, dne 31. januarja 2007
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.