Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998

Kazalo

3081. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana v Občini Laško, stran 4893.

Na podlagi določbe 29. In 38. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 23. in 24. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Laško, na 1. izredni seji dne 16. septembra 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana v Občini Laško
1. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Laško.
I. VOLILNE ENOTE ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Laško so določene tri volilne enote, v katerih se voli 23. članov občinskega sveta.
V vsaki volilni enoti se voli član občinskega sveta na približno enako število prebivalcev.
3. člen
Volilne enote so oblikovane za območje ene ali več krajevnih skupnosti.
1. volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti Laško.
V tej volilni enoti se voli osem članov občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti: Rečica, Marija Gradec, Vrh nad Laškim in Breze.
V tej volilni enoti se voli osem članov občinskega sveta.
3. volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti: Rimske Toplice, Jurklošter, Sedraž in Zidani most.
V tej volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.
II. VOLILNA ENOTA ZA VOLITVE ŽUPANA
4. člen
Za volitve župana se določi območje Občine Laško kot ena volilna enota.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006071/98-5-1
Laško, dne 16. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.