Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2007 z dne 22. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2007 z dne 22. 3. 2007

Kazalo

1280. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec, stran 3338.

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87 z dne 16. 8. 2006) je Občinski svet Občine Žalec na 2 seji dne 12. marca 2007 sprejel
S K L E P
o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec
1. člen
Izdaja se soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec v višini 14,88 EUR na uro za opravljeno uro storitve.
2. člen
Subvencija k ceni storitve pomoč družini na domu v višini 7,44 EUR/uro je deljena na dva dela:
– na del v višini 3,13 EUR/uro, ki predstavlja stroške vodenja izvajanja storitve. Do tega dela subvencije so upravičeni vsi uporabniki te storitve;
– na del v višini 4,31 EUR/uro, to je vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. marca 2007 dalje.
Št. 152-01-0002/2007
Žalec, dne 12. marca 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.