Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2007 z dne 5. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2007 z dne 5. 1. 2007

Kazalo

38. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica, stran 75.

Na podlagi Sklepa o uskladitvi dejavnosti javnega podjetja Plinovod Sevnica s standardno klasifikacijo dejavnosti, št. 014-0013/2006, z dne 30. 11. 2006 in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05) je Občinski svet Občine Sevnica na 2. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica
1. člen
Spremeni se 5. člen Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica (Uradni list RS, št. 106/05 – uradno prečiščeno besedilo), tako da se glasi:
»Javno podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
E/40.221  Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
F/40.222  Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
F/45.210  Splošna gradbena dela
F/45.330  Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
G/52.440  Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
      gospodinjstvo
G/52.450  Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
      napravami
G/52.461  Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki
G/52.462  Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi
G/52.463  Trgovina na drobno z gradbenim materialom
G/52.720  Popravilo električnih gospodinjskih aparatov
I/60.300  Cevovodni transport
K/74.120  Računovodske, knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.203  Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
      svetovanje
K/74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0013/2006
Sevnica, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.