Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006

Kazalo

5564. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec, stran 14648.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec
Občinska volilna komisija Žalec je na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevnih skupnostih pri ugotavljanju izda glasovanja za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec dne 22. oktobra 2006 ugotovila:
KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Galicija na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Galicija je imelo 1477 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 750 volivcev
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 750 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH JE BILO 19 GLASOVNIC
  VELJAVNIH 731 GLASOVNIC
 
  1. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE GALICIJA. V VOLILNI ENOTI SE VOLIJO 3
ČLANI SVETA
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 297 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNA 1 GLASOVNICA
  SKUPAJ 296 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    |glasov|
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Peter   |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA VOLIVCEV|     89 | 31,34%|   |
|Vipavc    |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Jože    |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA VOLIVCEV|     75 | 26,41%|   |
|Krulec    |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|3. Tanja   |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA VOLIVCEV|     68 | 23,94%|   |
|Arnšek    |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|4. Simona   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |     52 | 18,31%|   |
|Arnšek    |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov
volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Galicija
naslednji kandidati:
 
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    |glasov|
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Peter   |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA VOLIVCEV|     89 | 31,34%|   |
|Vipavc    |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Jože    |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA VOLIVCEV|     75 | 26,41%|   |
|Krulec    |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|3. Tanja   |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA VOLIVCEV|     68 | 23,94%|   |
|Arnšek    |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  2. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE HRAMŠE. V VOLILNI ENOTI SE VOLI 1 ČLAN
SVETA
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 56 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 11 GLASOVNIC
  SKUPAJ 45 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            |Ime liste/  | Glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    |glasov|
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Branko   |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA     |    45  |100,00%|   |
|Dupelnik   |VOLIVCEV            |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov
volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Galicija naslednji
kandidat:
 
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            |Ime liste/  | Glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    |glasov|
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Branko   |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA     |    45  |100,00%|   |
|Dupelnik   |VOLIVCEV            |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  3. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE PERNOVO. V VOLILNI ENOTI SE VOLITA 2 ČLANA
SVETA
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 115 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNA 1 GLASOVNICA
  SKUPAJ 114 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    |glasov|
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Marjan   |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA     |     75 | 39,06%|   |
|Mohorič    |VOLIVCEV            |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Edvard   |RUDOLF ŠTAJNER IN SKUPINA    |     64 | 33,33%|   |
|Doler     |VOLIVCEV            |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|3. Marijana  |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA     |     53 | 27,60%|   |
|Strupeh    |VOLIVCEV            |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov
volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Galicija
naslednja kandidata:
 
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    |glasov|
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Marjan   |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA     |     75 | 39,06%|   |
|Mohorič    |VOLIVCEV            |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Edvard   |RUDOLF ŠTAJNER IN SKUPINA    |     64 | 33,33%|   |
|Doler     |VOLIVCEV            |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  4. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE VELIKA PIREŠICA. V VOLILNI ENOTI SE VOLITA
2 ČLANA SVETA
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 161 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 2 GLASOVNIC
  SKUPAJ 159 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | Glasov|   %|
|        |                |predlagatelja|    |glasov|
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Matjaž   |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA    |     93 | 37,80%|   |
|Ašenberger   |VOLIVCEV            |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Daniel   |RUDOLF ŠTAJNER IN SKUPINA   |     86 | 34,96%|   |
|Štefančič   |VOLIVCEV            |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|3. Katarina  |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA    |     67 | 27,24%|   |
|Lukež     |VOLIVCEV            |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov
volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Galicija
naslednja kandidata:
 
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | Glasov|   %|
|        |                |predlagatelja|    |glasov|
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Matjaž   |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA    |     93 | 37,80%|   |
|Ašenberger   |VOLIVCEV            |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Daniel   |RUDOLF ŠTAJNER IN SKUPINA   |     86 | 34,96%|   |
|Štefančič   |VOLIVCEV            |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
 
  5. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE ZAVRH PRI GALICIJI. V VOLILNI ENOTI SE
VOLI 1 ČLAN SVETA
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 41 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 1 GLASOVNIC
  SKUPAJ 40 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            |Ime liste/  | Glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    |glasov|
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Marjan   |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA     |    40  |100,00%|   |
|Krivec    |VOLIVCEV            |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov
volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnost Galicija naslednji
kandidat:
 
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            |Ime liste/  | Glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    |glasov|
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Marjan   |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA     |    40  |100,00%|   |
|Krivec    |VOLIVCEV            |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  6. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE ŽELEZNO. V VOLILNI ENOTI SE VOLI 1 ČLAN
SVETA
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 80 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNE 3 GLASOVNICE
  SKUPAJ 77 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    |glasov|
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Jurij   |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA     |     62 | 80,52%|   |
|Krulec    |VOLIVCEV            |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Marta   |RUDOLF ŠTAJNER IN SKUPINA    |     15 | 19,48%|   |
|Vengust    |VOLIVCEV            |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov
volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Galicija naslednji
kandidat:
 
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    |glasov|
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Jurij   |IVAN ŠMARČAN IN SKUPINA VOLIVCEV|     62 | 80,52%|   |
|Krulec    |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
KRAJEVNA SKUPNOST GOTOVLJE
Na podlagi zapisnika delu volilnega odbora v Krajevni skupnosti Gotovlje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Gotovlje je imelo 1235 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 693 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Gotovlje:
ODDANIH 693 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH JE BILO 60 GLASOVNIC
  SKUPAJ 633 VELJAVNIH GLASOVNIC
  VOLILNA ENOTA OBSEGA OBMOČJE KRAJEVNE SKUPNOSTI. V VOLILNI ENOTI SE VOLI 7
ČLANOV SVETA.
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto      |Kandidat           |  Ime liste/|Glasov|    %|
|        |               |predlagatelja|   | glasov|
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|1. Hainz Peter |FRANČIŠEK GOJZDNIK IN SKUPINA|      72|22,29%|    |
|Janič      |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|2. Edvard Kugler|FRANČIŠEK GOJZDNIK IN SKUPINA|      64|19,81%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|3. Anton    |FRANČIŠEK GOJZDNIK IN SKUPINA|      60|18,58%|    |
|Gojzdnik    |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|4. Anton Žgank |FRANČIŠEK GOJZDNIK IN SKUPINA|      48|14,86%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|5. Fridrih   |FRANČIŠEK GOJZDNIK IN SKUPINA|      30| 9,29%|    |
|Luskar     |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|6. Franc Krajnc |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   |      26| 8,05%|    |
|        |STRANKA           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|7. Anica Brečko |FRANČIŠEK GOJZDNIK IN SKUPINA|      23| 7,12%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov
volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Gotovlje
naslednji kandidati:
 
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto      |Kandidat           |  Ime liste/|Glasov|    %|
|        |               |predlagatelja|   | glasov|
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|1. Hainz Peter |FRANČIŠEK GOJZDNIK IN SKUPINA|      72|22,29%|    |
|Janič      |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|2. Edvard Kugler|FRANČIŠEK GOJZDNIK IN SKUPINA|      64|19,81%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|3. Anton    |FRANČIŠEK GOJZDNIK IN SKUPINA|      60|18,58%|    |
|Gojzdnik    |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|4. Anton Žgank |FRANČIŠEK GOJZDNIK IN SKUPINA|      48|14,86%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|5. Fridrih   |FRANČIŠEK GOJZDNIK IN SKUPINA|      30| 9,29%|    |
|Luskar     |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|6. Franc Krajnc |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   |      26| 8,05%|    |
|        |STRANKA           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|7. Anica Brečko |FRANČIŠEK GOJZDNIK IN SKUPINA|      23| 7,12%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Griže na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Griže je imelo 2419 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 398 volivcev
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 398 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH JE BILO 21 GLASOVNIC
  VELJAVNIH 31 GLASOVNIC
  Občinska volilna komisija je zaradi nepravilnosti, ki so bistveno vplivale
na izid volitev za volilno enoto Griže, volilno enoto Migojnice in volilno
enoto Zabukovica razveljavila glasovanje na voliščih Dom svobode Griže in
Gasilski dom Zabukovca, in odredila izvedbo ponovnih volitev dne 12. novembra
2006.
 
  3. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE PONGRAC. V VOLILNI ENOTI SE VOLIJO 3 ČLANI
SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 398 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH JE BILO 21 GLASOVNIC
  VELJAVNIH 377 GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+---------------+-----------------------+---------------------+------+-------+
|Mesto     |Kandidat        |         Ime|Glasov|   %|
|        |            | liste/predlagatelja|   | glasov|
+---------------+-----------------------+---------------------+------+-------+
|1. Ivan Krašovc|RUDOLF VELIGOŠEK IN  |         155|18,63%|    |
|        |SKUPINA VOLIVCEV    |           |   |    |
+---------------+-----------------------+---------------------+------+-------+
|2. Marjan Vodeb|JOŽE KRAŠOVC IN    |         128|15,38%|    |
|        |SKUPINA VOLIVCEV    |           |   |    |
+---------------+-----------------------+---------------------+------+-------+
|3. Silva    |RUDOLF VELIGOŠEK IN  |         115|13,82%|    |
|Gorišek    |SKUPINA VOLIVCEV    |           |   |    |
+---------------+-----------------------+---------------------+------+-------+
|4. Ljudevit  |IRENA BLATNIK IN    |         103|12,38%|    |
|Polavder    |SKUPINA VOLIVCEV    |           |   |    |
+---------------+-----------------------+---------------------+------+-------+
|5. Slavko   |RUDOLF VELIGOŠEK IN  |          94|11,30%|    |
|Bobovnik    |SKUPINA VOLIVCEV    |           |   |    |
+---------------+-----------------------+---------------------+------+-------+
|6. Janez Menčak|FRANC HRIBERŠEK IN   |          76| 9,13%|    |
|        |SKUPINA VOLIVCEV    |           |   |    |
+---------------+-----------------------+---------------------+------+-------+
|7. Štefan Vodeb|SLS – SLOVENSKA    |          63| 7,57%|    |
|        |LJUDSKA STRANKA    |           |   |    |
+---------------+-----------------------+---------------------+------+-------+
|8. Martina   |IRENA BLATNIK IN    |          45| 5,41%|    |
|Špajzer    |SKUPINA VOLIVCEV    |           |   |    |
+---------------+-----------------------+---------------------+------+-------+
|9. Friderika  |FRANC HRIBERŠEK IN   |          32| 3,85%|    |
|Izgoršek    |SKUPINA VOLIVCEV    |           |   |    |
+---------------+-----------------------+---------------------+------+-------+
|10. Tomi Ratej |IRENA BLATNIK IN    |          21| 2,52%|    |
|        |SKUPINA VOLIVCEV    |           |   |    |
+---------------+-----------------------+---------------------+------+-------+
 
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov
volivcev in bili izvoljeni za člana sveta krajevne skupnosti Griže naslednji
kandidati:
 
+--------------+-------------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto     |Kandidat            |  Ime liste/|Glasov|    %|
|       |                |predlagatelja|   | glasov|
+--------------+-------------------------------+-------------+------+--------+
|1. Ivan    |RUDOLF VELIGOŠEK IN SKUPINA  |     155|18,63%|    |
|Krašovc    |VOLIVCEV            |       |   |    |
+--------------+-------------------------------+-------------+------+--------+
|2. Marjan   |JOŽE KRAŠOVC IN SKUPINA    |     128|15,38%|    |
|Vodeb     |VOLIVCEV            |       |   |    |
+--------------+-------------------------------+-------------+------+--------+
|3. Silva   |RUDOLF VELIGOŠEK IN SKUPINA  |     115|13,82%|    |
|Gorišek    |VOLIVCEV            |       |   |    |
+--------------+-------------------------------+-------------+------+--------+
KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC
Na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora v Krajevni skupnosti Levec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Levec je imelo 375 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 247 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Levec:
ODDANIH 247 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNI STA BILI 2 GLASOVNICI
  SKUPAJ 245 VELJAVNIH GLASOVNIC
  VOLILNA ENOTA OBSEGA OBMOČJE KRAJEVNE SKUPNOSTI. V VOLILNI ENOTI SE VOLI 7
ČLANOV SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | Glasov|   %|
|        |                |predlagatelja|    |glasov|
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Jožef Kuder |JOŽEF KUDER IN SKUPINA VOLIVCEV|    123 | 8,72%|   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Dušan    |MIRAN DROLC IN SKUPINA VOLIVCEV|    122 | 8,65%|   |
|Lesjak     |                |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|3. Rafael   |JOŽEF KUDER IN SKUPINA VOLIVCEV|    118 | 8,36%|   |
|Hrustel    |                |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|4. Marjan Knez |JOŽEF KUDER IN SKUPINA VOLIVCEV|    114 | 8,08%|   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|5. Špela    |MIRAN DROLC IN SKUPINA VOLIVCEV|    110 | 7,80%|   |
|Anders     |                |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|6. Zora    |MIRAN DROLC IN SKUPINA VOLIVCEV|    109 | 7,73%|   |
|Trglavčnik   |                |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|7. Anton    |MIRAN DROLC IN SKUPINA VOLIVCEV|    107 | 7,58%|   |
|Jelenko    |                |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|8. Franc Šumej |MIRAN DROLC IN SKUPINA VOLIVCEV|    105 | 7,44%|   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|9. Albin Jakše |MIRAN DROLC IN SKUPINA VOLIVCEV|    103 | 7,30%|   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|10. Vesna   |MIRAN DROLC IN SKUPINA VOLIVCEV|     99 | 7,02%|   |
|Slamnik    |                |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|11. Anton   |JOŽEF KUDER IN SKUPINA VOLIVCEV|     80 | 5,67%|   |
|Javornik    |                |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|12. Matjaž   |JOŽEF KUDER IN SKUPINA VOLIVCEV|     77 | 5,46%|   |
|Jošt      |                |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|13. Karl    |JOŽEF KUDER IN SKUPINA VOLIVCEV|     77 | 5,46%|   |
|Leskovšek   |                |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|14. Petra   |JOŽEF KUDER IN SKUPINA VOLIVCEV|     67 | 4,75%|   |
|Žagar     |                |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov
volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Levec naslednji
kandidati:
 
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto      |Kandidat          |  Ime liste/|Glasov|    %|
|         |              |predlagatelja|   | glasov|
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|1. Jožef Kuder  |JOŽEF KUDER IN SKUPINA   |     123| 8,72%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|2. Dušan Lesjak |MIRAN DROLC IN SKUPINA   |     122| 8,65%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|3. Rafael Hrustel|JOŽEF KUDER IN SKUPINA   |     118| 8,36%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|4. Marjan Knez  |JOŽEF KUDER IN SKUPINA   |     114| 8,08%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|5. Špela Anders |MIRAN DROLC IN SKUPINA   |     110| 7,80%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|6. Zora     |MIRAN DROLC IN SKUPINA   |     109| 7,73%|    |
|Trglavčnik    |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|7. Anton Jelenko |MIRAN DROLC IN SKUPINA   |     107| 7,58%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Liboje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Liboje je imelo 1361 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 656 volivcev
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Liboje:
ODDANIH 656 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH JE BILO 20 GLASOVNIC
  VELJAVNIH 636 GLASOVNIC
 
  1. VOLILNA ENOTA 1 KASAZE (GRIČ) H. Št. 82 83, 86, 90, 91, 92, 94 in 97 do
111,. V VOLILNI ENOTI SE VOLITA
2 ČLANA SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 183 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNI 2 GLASOVNICI
  SKUPAJ 181 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto      |Kandidat           | Ime liste/ | Glasov|   %|
|        |               |predlagatelja|    |glasov|
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Uroš Feldin |MARTINA TROJAR IN SKUPINA   |    126 | 44,84%|   |
|        |VOLIVCEV           |       |    |   |
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Jože Baloh  |MARKO ŠTRAJHAR IN SKUPINA   |     45 | 16,01%|   |
|        |VOLIVCEV           |       |    |   |
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|3. Sebastjan  |PRIMOŽ SALESIN IN SKUPINA   |     41 | 14,59%|   |
|Ašenberger   |VOLIVCEV           |       |    |   |
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|4. Drago Sladič |MATJAŽ AVSEC IN SKUPINA    |     23 | 8,19%|   |
|        |VOLIVCEV           |       |    |   |
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|5. Urška    |MARTINA TROJAR IN SKUPINA   |     18 | 6,41%|   |
|Lipovšek    |VOLIVCEV           |       |    |   |
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|6. Marija Videc |MILAN DOLENC IN SKUPINA    |     16 | 5,69%|   |
|        |VOLIVCEV           |       |    |   |
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|7. Marjana Mešl |MATJAŽ AVSEC IN SKUPINA    |     12 | 4,27%|   |
|Kanič      |VOLIVCEV           |       |    |   |
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov
volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Liboje naslednja
kandidata:
 
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto    |Kandidat             | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                 |predlagatelja|    |glasov|
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Uroš   |MARTINA TROJAR IN SKUPINA    |    126 | 44,84%|   |
|Feldin    |VOLIVCEV             |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Jože Baloh|MARKO ŠTRAJHAR IN SKUPINA    |     45 | 16,01%|   |
|       |VOLIVCEV             |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  2. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE KASAZE H. Št. 1-81 IN 84, 85, 87, 88, 89,
93, 95, 96. V VOLINI ENOTI SE VOLITA 2 ČLANA SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 191 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 11 GLASOVNIC
  SKUPAJ 180 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
 
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto       |Kandidat          |  Ime liste/|Glasov|    %|
|         |              |predlagatelja|   | glasov|
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|1. Gregor Deželak |MATJAŽ AVSEC IN SKUPINA  |      84|29,68%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|2. Stanislav   |MARTINA TROJAR IN SKUPINA |      52|18,37%|    |
|Vipotnik     |VOLIVCEV          |       |   |    |
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|3. Marjan Oblak  |MILAN DOLENC IN SKUPINA  |      40|14,13%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|4. Majda     |MARTINA TROJAR IN SKUPINA |      30|10,60%|    |
|Beškovnik     |VOLIVCEV          |       |   |    |
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|5. Rajmund Kolšek |MARKO ŠTRAJHAR IN SKUPINA |      28| 9,89%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|6. David Uranjek |PRIMOŽ SALESIN IN SKUPINA |      25| 8,83%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|7. Nežka Petek  |MATJAŽ AVSEC IN SKUPINA  |      24| 8,48%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov
volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Liboje naslednja
kandidata
 
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto       |Kandidat          |  Ime liste/|Glasov|    %|
|         |              |predlagatelja|   | glasov|
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|1. Gregor Deželak |MATJAŽ AVSEC IN SKUPINA  |      84|29,68%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|2. Stanislav   |MARTINA TROJAR IN SKUPINA |      52|18,37%|    |
|Vipotnik     |VOLIVCEV          |       |   |    |
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
 
 
 
  3. VOLILNA ENOTA NASELJE BRNICA, LIBOJE IN ZABUKOVICA H. Št. 48 a, 138 di
182a 182 bV VOLILNI ENOTI SE VOLIJO 3 ČLANI SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 282 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
  SKUPAJ 275 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto      |Kandidat           |  Ime liste/|Glasov|    %|
|        |               |predlagatelja|   | glasov|
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|1. Štefan Frece |MARTINA TROJAR IN SKUPINA  |     111|17,56%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|2. Miran Klinc |MATJAŽ AVSEC IN SKUPINA   |      92|14,56%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|3. Marko    |MARTINA TROJAR IN SKUPINA  |      79|12,50%|    |
|Gabrovšek    |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|4. Vitomir Klinc|MATJAŽ AVSEC IN SKUPINA   |      76|12,03%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|5. Bojan Dosedla|MILAN DOLENC IN SKUPINA   |      60| 9,49%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|6. Martina Maček|MILAN DOLENC IN SKUPINA   |      43| 6,80%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|7. Andreja   |MARTINA TROJAR IN SKUPINA  |      42| 6,65%|    |
|Špajzer     |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|8. Irena    |MATJAŽ AVSEC IN SKUPINA   |      39| 6,17%|    |
|Šuperger    |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|9. Alojz Zeme  |MILAN DOLENC IN SKUPINA   |      34| 5,38%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|10. Stanko Ožir |PRIMOŽ SALESIN IN SKUPINA  |      32| 5,06%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|11. Ivana Selčan|PRIMOŽ SALESIN IN SKUPINA  |      24| 3,80%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da je so med kandidati prejeli največ
glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta krajevne skupnosti Liboje
naslednji kandidati:
 
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto      |Kandidat           |  Ime liste/|Glasov|    %|
|        |               |predlagatelja|   | glasov|
|        |               |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|1. Štefan Frece |MARTINA TROJAR IN SKUPINA  |     111|17,56%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
|        |               |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|2. Miran Klinc |MATJAŽ AVSEC IN SKUPINA   |      92|14,56%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
|        |               |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|3. Marko    |MARTINA TROJAR IN SKUPINA  |      79|12,50%|    |
|Gabrovšek    |VOLIVCEV           |       |   |    |
|        |               |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevni skupnosti Petrovče na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Petrovče je imelo 2026 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 1092 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 1092 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH JE BILO 58 GLASOVNIC
  VELJAVNIH 1034 GLASOVNIC
 
  1. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE PETROVČE. V VOLILNI ENOTI SE VOLIJO 3
ČLANI SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 439 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 20 GLASOVNIC
  SKUPAJ 419 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto       |Kandidat          |  Ime liste/|Glasov|    %|
|         |              |predlagatelja|   | glasov|
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|1. Anton Aškerc  |FRANC GABERŠEK IN SKUPINA |     223|24,08%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|2. Alojz Lednik  |FRANC GABERŠEK IN SKUPINA |     194|20,95%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|3. Martina    |FRANC GABERŠEK IN SKUPINA |     191|20,63%|    |
|Jurjovec     |VOLIVCEV          |       |   |    |
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|4. Ivan Mazzoni  |TOMAS KOŽELJ IN SKUPINA  |     141|15,23%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|5. Jasna Seražin |TOMAS KOŽELJ IN SKUPINA  |     122|13,17%|    |
|Meško       |VOLIVCEV          |       |   |    |
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
|6. Ervin Baloh  |TOMAS KOŽELJ IN SKUPINA  |      55| 5,94%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+------------------+---------------------------+-------------+------+--------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov
volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Petrovče
naslednji kandidati:
 
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto      |Kandidat          |  Ime liste/|Glasov|    %|
|         |              |predlagatelja|   | glasov|
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|1. Anton Aškerc |FRANC GABERŠEK IN SKUPINA  |     223|24,08%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|2. Alojz Lednik |FRANC GABERŠEK IN SKUPINA  |     194|20,95%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|3. Martina    |FRANC GABERŠEK IN SKUPINA  |     191|20,63%|    |
|Jurjovec     |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
 
 
  2. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE ARJA VAS IN RUŠE. VOLILNI ENOTI SE VOLITA
2 ČLANA SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 252 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 9 GLASOVNIC
  SKUPAJ 243 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto       |Kandidat         |  Ime liste/|Glasov|    %|
|          |             |predlagatelja|   | glasov|
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|1. Iztok Uranjek  |FRANC GABERŠEK IN SKUPINA |     162|42,30%|    |
|          |VOLIVCEV         |       |   |    |
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|2. Barbara Mirnik |FRANC GABERŠEK IN SKUPINA |      88|22,98%|    |
|          |VOLIVCEV         |       |   |    |
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|3. Branko Dosedla |TOMAS KOŽELJ IN SKUPINA  |      81|21,15%|    |
|          |VOLIVCEV         |       |   |    |
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|4. Nina Polajžer  |TOMAS KOŽELJ IN SKUPINA  |      52|13,58%|    |
|Koželj       |VOLIVCEV         |       |   |    |
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
 
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov
volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Petrovče
naslednja kandidata:
+---------------+------------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto     |Kandidat           |  Ime liste/|Glasov|    %|
|        |               |predlagatelja|   | glasov|
+---------------+------------------------------+-------------+------+--------+
|1. Iztok    |FRANC GABERŠEK IN SKUPINA   |     162|42,30%|    |
|Uranjek    |VOLIVCEV           |       |   |    |
+---------------+------------------------------+-------------+------+--------+
|2. Barbara   |FRANC GABERŠEK IN SKUPINA   |      88|22,98%|    |
|Mirnik     |VOLIVCEV           |       |   |    |
+---------------+------------------------------+-------------+------+--------+
 
 
  3. VOLILNA ENOTA OBSEG NASELJE DOBRIŠA VAS IN NOVO CELJE. V VOLILNI ENOTI
SE VOLITA DVA ČLANA SVETA
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 218 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 12 GLASOVNIC
  SKUPAJ 206 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+---------------+------------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto     |Kandidat           |  Ime liste/|Glasov|    %|
|        |               |predlagatelja|   | glasov|
+---------------+------------------------------+-------------+------+--------+
|1. Darja Zupanc|FRANC GABERŠEK IN SKUPINA   |     135|41,28%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+---------------+------------------------------+-------------+------+--------+
|2. Zvonko Čonč |FRANC GABERŠEK IN SKUPINA   |     103|31,50%|    |
|        |VOLIVCEV           |       |   |    |
+---------------+------------------------------+-------------+------+--------+
|3. Andrej   |TOMAS KOŽELJ IN SKUPINA    |      89|27,22%|    |
|Seražin    |VOLIVCEV           |       |   |    |
+---------------+------------------------------+-------------+------+--------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov
volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Petrovče
naslednja kandidata:
 
+--------------+-------------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto     |Kandidat            |  Ime liste/|Glasov|    %|
|       |                |predlagatelja|   | glasov|
+--------------+-------------------------------+-------------+------+--------+
|1. Darja   |FRANC GABERŠEK IN SKUPINA   |     135|41,28%|    |
|Zupanc    |VOLIVCEV            |       |   |    |
+--------------+-------------------------------+-------------+------+--------+
|2. Zvonko Čonč|FRANC GABERŠEK IN SKUPINA   |     103|31,50%|    |
|       |VOLIVCEV            |       |   |    |
+--------------+-------------------------------+-------------+------+--------+
 
 
  4. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE DREŠINJA VAS. V VOLILNI ENOTI SE VOLI 1
ČLAN SVETA
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 129 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 4 GLASOVNIC
  SKUPAJ 125 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+--------------+-------------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto     |Kandidat            |  Ime liste/|Glasov|    %|
|       |                |predlagatelja|   | glasov|
+--------------+-------------------------------+-------------+------+--------+
|1. Janja Oset |TOMAS KOŽELJ IN SKUPINA    |      65|52,00%|    |
|       |VOLIVCEV            |       |   |    |
+--------------+-------------------------------+-------------+------+--------+
|2. Dejan   |FRANC GABERŠEK IN SKUPINA   |      60|48,00%|    |
|Kocbek    |VOLIVCEV            |       |   |    |
+--------------+-------------------------------+-------------+------+--------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejela največ glasov
volivcev in bila izvoljena za članico sveta krajevne skupnosti Petrovče
naslednja kandidatka:
 
+-------------+--------------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto    |Kandidat            |  Ime liste/|Glasov|% glasov|
|       |                |predlagatelja|   |    |
+-------------+--------------------------------+-------------+------+--------+
|1. Janja   |TOMAS KOŽELJ IN SKUPINA     |      65|52,00%|    |
|Oset     |VOLIVCEV            |       |   |    |
+-------------+--------------------------------+-------------+------+--------+
 
 
  5. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE ZALOŠKA GORICA IN MALA PIREŠICA. V VOLILNI
ENOTI SE VOLI 1 ČLAN SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 54 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 13 GLASOVNIC
  SKUPAJ 41 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+-------------+-------------------------------+-------------+-------+--------+
|Mesto    |Kandidat            |  Ime liste/| Glasov|    %|
|       |                |predlagatelja|    | glasov|
+-------------+-------------------------------+-------------+-------+--------+
|1. Iztok   |FRANC GABERŠEK IN SKUPINA   |      41|100,00%|    |
|Kučer    |VOLIVCEV            |       |    |    |
+-------------+-------------------------------+-------------+-------+--------+
 
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov
volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Petrovče naslednji
kandidat:
 
+-------------+-------------------------------+-------------+-------+--------+
|Mesto    |Kandidat            |  Ime liste/| Glasov|    %|
|       |                |predlagatelja|    | glasov|
+-------------+-------------------------------+-------------+-------+--------+
|1. Iztok   |FRANC GABERŠEK IN SKUPINA   |      41|100,00%|    |
|Kučer    |VOLIVCEV            |       |    |    |
+-------------+-------------------------------+-------------+-------+--------+
KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov V Krajevni skupnosti Ponikva na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Ponikva 899 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 474 volivcev
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Ponikva:
ODDANIH 474 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH JE BILO 9 GLASOVNIC
  VELJAVNIH JE BILO 465 GLASOVNIC
 
  1. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASLEJE PODKRAJ. V VOLILNI ENOTI SE VOLITA 2 ČLANA
SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 92 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC
  SKUPAJ 87 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
 
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto    |Kandidat             | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                 |predlagatelja|    |glasov|
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Marija  |LISTA ZA RAZVOJ KS PONIKVA    |     49 | 32,67%|   |
|Verdev    |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Anton   |LISTA ZA RAZVOJ KS PONIKVA    |     47 | 31,33%|   |
|Ramšak    |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|3. Cecilija |FRANC KOS IN SKUPINA VOLIVCEV  |     29 | 19,33%|   |
|Turinek   |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|4. Roman   |FRANC KOS IN SKUPINA VOLIVCEV  |     25 | 16,67%|   |
|Verdev    |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov
volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Ponikva
naslednja kandidata:
 
+----------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto      |Kandidat         |  Ime liste/|Glasov|% glasov|
|        |             |predlagatelja|   |    |
+----------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|1. Marija Verdev|LISTA ZA RAZVOJ KS PONIKVA|      49|32,67%|    |
+----------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|2. Anton Ramšak |LISTA ZA RAZVOJ KS PONIKVA|      47|31,33%|    |
+----------------+--------------------------+-------------+------+--------+
 
 
  2. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE PONIKVA. V VOLILNI ENOTI SE VOLIJO 3 ČLANI
SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 154 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 0 GLASOVNIC
  SKUPAJ 154 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto       |Kandidat         |  Ime liste/|Glasov|    %|
|          |             |predlagatelja|   | glasov|
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|1. Ivan Jelen   |LISTA ZA RAZVOJ KS PONIKVA|     104|27,08%|    |
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|2. Marjan Žibret  |LISTA ZA RAZVOJ KS PONIKVA|      94|24,48%|    |
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|3. Elizabeta Kos  |FRANC KOS IN SKUPINA   |      57|14,84%|    |
|          |VOLIVCEV         |       |   |    |
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|4. Zdenka Žager  |LISTA ZA RAZVOJ KS PONIKVA|      54|14,06%|    |
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|5. Alojz Vasle   |FRANC KOS IN SKUPINA   |      44|11,46%|    |
|          |VOLIVCEV         |       |   |    |
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|6. Marija     |FRANC KOS IN SKUPINA   |      31| 8,07%|    |
|Strahovnik     |VOLIVCEV         |       |   |    |
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
 
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov
volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Ponikva
naslednji kandidati
 
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto      |Kandidat           |  Ime liste/|Glasov|% glasov|
|        |               |predlagatelja|   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|1. Ivan Jelen  |LISTA ZA RAZVOJ KS PONIKVA  |     104|27,08%|    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|2. Marjan    |LISTA ZA RAZVOJ KS PONIKVA  |      94|24,48%|    |
|Žibret     |               |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
|3. Elizabeta  |FRANC KOS IN SKUPINA     |      57|14,84%|    |
|Kos       |VOLIVCEV           |       |   |    |
+----------------+-----------------------------+-------------+------+--------+
 
 
  3. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE STUDENCE. V VOLILNI ENOTI SE VOLIJO 3
ČLANI SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 228 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 4 GLASOVNIC
  SKUPAJ 224 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+--------------------+-------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto        |Kandidat         |  Ime liste/|Glasov|    %|
|          |             |predlagatelja|   | glasov|
+--------------------+-------------------------+-------------+------+--------+
|1. Ljudmila Volk  |LISTA ZA RAZVOJ KS    |     136|24,33%|    |
|          |PONIKVA         |       |   |    |
+--------------------+-------------------------+-------------+------+--------+
|2. Srečko Lednik  |LISTA ZA RAZVOJ KS    |     116|20,75%|    |
|          |PONIKVA         |       |   |    |
+--------------------+-------------------------+-------------+------+--------+
|3. Slavko Drofelnik |LISTA ZA RAZVOJ KS    |     102|18,25%|    |
|          |PONIKVA         |       |   |    |
+--------------------+-------------------------+-------------+------+--------+
|4. Štefanija Kos  |FRANC KOS IN SKUPINA   |      88|15,74%|    |
|Zidar        |VOLIVCEV         |       |   |    |
+--------------------+-------------------------+-------------+------+--------+
|5. Silvo Verdev   |FRANC KOS IN SKUPINA   |      61|10,91%|    |
|          |VOLIVCEV         |       |   |    |
+--------------------+-------------------------+-------------+------+--------+
|6. Alojz Jager   |FRANC KOS IN SKUPINA   |      56|10,02%|    |
|          |VOLIVCEV         |       |   |    |
+--------------------+-------------------------+-------------+------+--------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov
volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Ponikva
naslednji kandidati
 
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto       |Kandidat         |  Ime liste/|Glasov|% glasov|
|          |             |predlagatelja|   |    |
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|1. Ljudmila Volk  |LISTA ZA RAZVOJ KS    |     136|24,33%|    |
|          |PONIKVA          |       |   |    |
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|2. Srečko Lednik  |LISTA ZA RAZVOJ KS    |     116|20,75%|    |
|          |PONIKVA          |       |   |    |
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
|3. Slavko     |LISTA ZA RAZVOJ KS    |     102|18,25%|    |
|Drofelnik     |PONIKVA          |       |   |    |
+-------------------+--------------------------+-------------+------+--------+
KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevni skupnosti Šempeter na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Šempeter je imelo 2580 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 1462 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 1462 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH JE BILO 110 GLASOVNIC
  VELJAVNIH 1352 GLASOVNIC
 
  1. VOLILNA ENOTA OBSEGA DELA NASELJA ŠEMPETER. V VOLILNI ENOTI SE VOLIJO 3
ČLANI SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 382 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 13 GLASOVNIC
  SKUPAJ 369 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto    |Kandidat             | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                 |predlagatelja|    |glasov|
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Franc   |IVAN ŠULER IN SKUPINA VOLIVCEV  |    194 | 22,99%|   |
|Divjak    |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Alojz   |RUDI BREŽNIK IN SKUPINA VOLIVCEV |    153 | 18,13%|   |
|Oberžan   |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|3. Veronika |RUDI BREŽNIK IN SKUPINA VOLIVCEV |    146 | 17,30%|   |
|Grešak    |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|4. Srečko  |MIRKO ŠKOFLEK IN SKUPINA     |    133 | 15,76%|   |
|Cerovšek   |VOLIVCEV             |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|5. Robert  |MIRKO ŠKOFLEK IN SKUPINA     |    118 | 13,98%|   |
|Smodej    |VOLIVCEV             |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|6. Karin   |MIRKO ŠKOFLEK IN SKUPINA     |    100 | 11,85%|   |
|Trepelj   |VOLIVCEV             |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov
volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Šempeter
naslednji kandidati:
 
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto    |Kandidat             | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                 |predlagatelja|    |glasov|
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Franc   |IVAN ŠULER IN SKUPINA VOLIVCEV  |    194 | 22,99%|   |
|Divjak    |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Alojz   |RUDI BREŽNIK IN SKUPINA VOLIVCEV |    153 | 18,13%|   |
|Oberžan   |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|3. Veronika |RUDI BREŽNIK IN SKUPINA VOLIVCEV |    146 | 17,30%|   |
|Grešak    |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  2. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE KALE. V VOLILNI ENOTI SE VOLI 1 ČLAN
SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 107 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 6 GLASOVNIC
  SKUPAJ 101 VELJAVNA GLASOVNICA
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    |glasov|
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Primož   |RUDI BREŽNIK IN SKUPINA VOLIVCEV|     52 | 51,49%|   |
|Cokan     |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Zofija   |MIRKO ŠKOFLEK IN SKUPINA    |     49 | 48,51%|   |
|Ograjenšek  |VOLIVCEV            |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov
volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Šempeter naslednji
kandidat:
 
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto    |Kandidat             | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                 |predlagatelja|    |glasov|
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Primož  |RUDI BREŽNIK IN SKUPINA VOLIVCEV |     52 | 51,49%|   |
|Cokan    |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  3. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE PODLOG. V VOLILNI ENOTI SE VOLI 1 ČLAN
SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 165 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
  SKUPAJ 158 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto    |Kandidat             | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                 |predlagatelja|    |glasov|
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Marjan  |MIRKO ŠKOFLEK IN SKUPINA     |     95 | 60,13%|   |
|Lednik    |VOLIVCEV             |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Ivan   |RUDI BREŽNIK IN SKUPINA VOLIVCEV |     63 | 39,87%|   |
|Napotnik   |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov
volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Šempeter naslednji
kandidat:
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    |glasov|
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Marjan   |MIRKO ŠKOFLEK IN SKUPINA    |     95 | 60,13%|   |
|Lednik    |VOLIVCEV            |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  4. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE SPODNJE GRUŠOVLJE. V VOLILNI ENOTI SE VOLI
1 ČLAN SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 59 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNE 3 GLASOVNICE
  SKUPAJ 56 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto    |Kandidat             |Ime liste/  | Glasov|   %|
|       |                 |predlagatelja|    |glasov|
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Marta   |MIRKO ŠKOFLEK IN SKUPINA     |    56  |100,00%|   |
|Rojnik    |VOLIVCEV             |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejela največ glasov
volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Šempeter
naslednja kandidatka:
+-------------+--------------------------------+-------------+-------+-------+
|Mesto    |Kandidat            |Ime liste/  | Glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    | glasov|
+-------------+--------------------------------+-------------+-------+-------+
|1. Marta   |MIRKO ŠKOFLEK IN SKUPINA    |    56  |100,00%|    |
|Rojnik    |VOLIVCEV            |       |    |    |
+-------------+--------------------------------+-------------+-------+-------+
 
 
  5. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJI SPODNJE ROJE IN ZGORNJE ROJE. V VOLILNI
ENOTI SE VOLI 1 ČLAN SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 95 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 32 GLASOVNIC
  SKUPAJ 63 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto    |Kandidat             |Ime liste/  | Glasov|   %|
|       |                 |predlagatelja|    |glasov|
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Jožef   |MIRKO ŠKOFLEK IN SKUPINA     |    63  |100,00%|   |
|Dobravc   |VOLIVCEV             |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov
volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Šempeter naslednji
kandidat:
 
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto    |Kandidat             |Ime liste/  | Glasov|   %|
|       |                 |predlagatelja|    |glasov|
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Jožef   |MIRKO ŠKOFLEK IN SKUPINA     |    63  |100,00%|   |
|Dobravc   |VOLIVCEV             |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  6. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE ŠEMPETER. V VOLILNI ENOTI SE VOLIJO 3
ČLANI SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 526 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 31 GLASOVNIC
  SKUPAJ 495 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto      |Kandidat          |  Ime liste/|Glasov|    %|
|         |              |predlagatelja|   | glasov|
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|1. Anton Marko  |RUDI BREŽNIK IN SKUPINA   |     172|13,88%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|2. Darinka Pikl |IVAN ŠULER IN SKUPINA    |     160|12,91%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|3. Silvester   |MIRKO ŠKOFLEK IN SKUPINA  |     159|12,83%|    |
|Udrih      |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|4. Zdenko Štrucl |MIRKO ŠKOFLEK IN SKUPINA  |     155|12,51%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|5. Alenka Vrenko |MIRKO ŠKOFLEK IN SKUPINA  |     134|10,82%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|6. Karmen Fijavž |IVAN VASLE IN SKUPINA    |     109| 8,80%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|7. Mitja Vasle  |IVAN VASLE IN SKUPINA    |      98| 7,91%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|8. Anton Gros  |IVAN ŠULER IN SKUPINA    |      97| 7,83%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|9. Alojzij Narat |RUDI BREŽNIK IN SKUPINA   |      79| 6,38%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|10. Živana Janič |RUDI BREŽNIK IN SKUPINA   |      76| 6,13%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov
volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Šempeter
naslednji kandidati:
 
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto      |Kandidat          |  Ime liste/|Glasov|    %|
|         |              |predlagatelja|   | glasov|
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|1. Anton Marko  |RUDI BREŽNIK IN SKUPINA   |     172|13,88%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|2. Darinka Pikl |IVAN ŠULER IN SKUPINA    |     160|12,91%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|3. Silvester   |MIRKO ŠKOFLEK IN SKUPINA  |     159|12,83%|    |
|Udrih      |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
 
 
 
  7. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE ZGORNJE GRUŠOVLJE. V VOLILNI ENOTI SE VOLI
1 ČLAN SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 85 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 15 GLASOVNIC
  SKUPAJ 70 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+-------------------+-------------------------+-------------+-------+--------+
|Mesto       |Kandidat         |  Ime liste/| Glasov|    %|
|          |             |predlagatelja|    | glasov|
+-------------------+-------------------------+-------------+-------+--------+
|1. Silvester    |RUDI BREŽNIK IN SKUPINA |      70|100,00%|    |
|Črepinšek     |VOLIVCEV         |       |    |    |
+-------------------+-------------------------+-------------+-------+--------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov
volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Šempeter naslednji
kandidat:
 
+-------------------+-------------------------+-------------+-------+--------+
|Mesto       |Kandidat         |  Ime liste/| Glasov|    %|
|          |             |predlagatelja|    | glasov|
+-------------------+-------------------------+-------------+-------+--------+
|1. Silvester    |RUDI BREŽNIK IN SKUPINA |      70|100,00%|    |
|Črepinšek     |VOLIVCEV         |       |    |    |
+-------------------+-------------------------+-------------+-------+--------+
 
 
 
  8. VOLILNA ENOTA OBSEGA NASELJE ZALOG. V VOLILNI ENOTI SE VOLI 1 ČLAN
SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne
skupnosti
  ODDANIH 43 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNE 3 GLASOVNICE
  SKUPAJ 40 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+----------------+----------------------------+-------------+-------+--------+
|Mesto      |Kandidat          |  Ime liste/| Glasov|    %|
|        |              |predlagatelja|    | glasov|
+----------------+----------------------------+-------------+-------+--------+
|1. Martin    |RUDI BREŽNIK IN SKUPINA   |      40|100,00%|    |
|Vrbnjak     |VOLIVCEV          |       |    |    |
+----------------+----------------------------+-------------+-------+--------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov
volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Šempeter naslednji
kandidat:
+----------------+----------------------------+-------------+-------+--------+
|Mesto      |Kandidat          |  Ime liste/| Glasov|    %|
|        |              |predlagatelja|    | glasov|
+----------------+----------------------------+-------------+-------+--------+
|1. Martin    |RUDI BREŽNIK IN SKUPINA   |      40|100,00%|    |
|Vrbnjak     |VOLIVCEV          |       |    |    |
+----------------+----------------------------+-------------+-------+--------+
KRAJEVNA SKUPNOST VRBJE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na območju krajevne skupnosti Vrbje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Vrbje 516 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 325 volivcev
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Vrbje:
ODDANIH 325 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH JE BILO 11 GLASOVNIC
  VELJAVNIH 314 GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto      |Kandidat          |  Ime liste/|Glasov|    %|
|         |              |predlagatelja|   | glasov|
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|1. Jožef Meh   |DUŠAN PUNGARTNIK IN SKUPINA |     193|11,46%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|2. Jože Cokan  |DUŠAN PUNGARTNIK IN SKUPINA |     158| 9,38%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|3. Dušan     |DUŠAN PUNGARTNIK IN SKUPINA |     153| 9,09%|    |
|Pungartnik    |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|4. Andrej Šepec |DUŠAN PUNGARTNIK IN SKUPINA |     145| 8,61%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|5. Milena Štravs |DUŠAN PUNGARTNIK IN SKUPINA |     127| 7,54%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|6. Zdenka Cokan |DUŠAN PUNGARTNIK IN SKUPINA |     122| 7,24%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|7. Jože Hlade  |DUŠAN PUNGARTNIK IN SKUPINA |     105| 6,24%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|8. Jožek Cokan  |MARJAN COKAN IN SKUPINA   |     103| 6,12%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|9. Adolf Mastnak |DARJA HERLE IN SKUPINA   |      90| 5,34%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|10. Tomaž Lešnik |DARJA HERLE IN SKUPINA   |      88| 5,23%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|11. Denis Herle |DARJA HERLE IN SKUPINA   |      85| 5,05%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|12. Gorazd    |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   |      84| 4,99%|    |
|Selišnik     |STRANKA           |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|13. Dušan Krajnc |DARJA HERLE IN SKUPINA   |      67| 3,98%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|14. Maja Kovče  |DARJA HERLE IN SKUPINA   |      59| 3,50%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|15. Urška Cokan |DARJA HERLE IN SKUPINA   |      58| 3,44%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|16. Darko    |DARJA HERLE IN SKUPINA   |      47| 2,79%|    |
|Vidaček     |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov
volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Vrbje naslednji
kandidati:
 
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|Mesto      |Kandidat          |  Ime liste/|Glasov|    %|
|         |              |predlagatelja|   | glasov|
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|1. Jožef Meh   |DUŠAN PUNGARTNIK IN SKUPINA |     193|11,46%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|2. Jože Cokan  |DUŠAN PUNGARTNIK IN SKUPINA |     158| 9,38%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|3. Dušan     |DUŠAN PUNGARTNIK IN SKUPINA |     153| 9,09%|    |
|Pungartnik    |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|4. Andrej Šepec |DUŠAN PUNGARTNIK IN SKUPINA |     145| 8,61%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|5. Milena Štravs |DUŠAN PUNGARTNIK IN SKUPINA |     127| 7,54%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|6. Zdenka Cokan |DUŠAN PUNGARTNIK IN SKUPINA |     122| 7,24%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
|7. Jože Hlade  |DUŠAN PUNGARTNIK IN SKUPINA |     105| 6,24%|    |
|         |VOLIVCEV          |       |   |    |
+-----------------+----------------------------+-------------+------+--------+
MESTNA SKUPNOST ŽALEC
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Mestni skupnosti Žalec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Mestne skupnosti Žalec je imelo 4548 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 2488 volivcev
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 2488 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH JE BILO 219 GLASOVNIC
  VELJAVNIH 2269 GLASOVNIC
 
  1. VOLILNA ENOTA (DEL NASELJA ŽALEC). V VOLINI ENOTI SE VOLITA 2 ČLANA
SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne
skupnosti
  ODDANIH 492 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 46 GLASOVNIC
  SKUPAJ 446 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | Glasov|   %|
|        |                |predlagatelja|    |glasov|
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Miran Maček |MARKO LAZNIK IN SKUPINA    |    192 | 28,15%|   |
|        |VOLIVCEV            |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Ernest   |FRANC ERVIN JANEŽIČ IN SKUPINA |    173 | 25,37%|   |
|Ramšak     |VOLIVCEV            |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|3. Marija   |MARKO LAZNIK IN SKUPINA    |    169 | 24,78%|   |
|Hribar     |VOLIVCEV            |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|4. Bogdan   |MARJETA RUKAV – LISTA ZA ŽALEC |    148 | 21,70%|   |
|Zagoričnik   |                |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov
volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja
kandidata:
 
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto    |Kandidat             | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                 |predlagatelja|    |glasov|
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Miran   |MARKO LAZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV |    192 | 28,15%|   |
|Maček    |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Ernest  |FRANC ERVIN JANEŽIČ IN SKUPINA  |    173 | 25,37%|   |
|Ramšak    |VOLIVCEV             |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
 
  2. VOLILNA ENOTA 1 (DEL NASELJA ŽALEC). V VOLINI ENOTI SE VOLI TA 2 ČLANA
SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta mestne
skupnosti
  ODDANIH 516 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 48 GLASOVNIC
  SKUPAJ 468 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    |glasov|
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Viktor   |MARKO LAZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV|    229 | 33,19%|   |
|Mitov     |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Darko   |MARJETA RUKAV – LISTA ZA ŽALEC |    205 | 29,71%|   |
|Tratnik    |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|3. Stanislav |FRANC ERVIN JANEŽIČ IN SKUPINA |    189 | 27,39%|   |
|Jerman    |VOLIVCEV            |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|4. Aleš Bidar |MARJAN BIDAR IN SKUPINA VOLIVCEV|     67 | 9,71%|   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov
volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja
kandidata:
 
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto    |Kandidat             | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                 |predlagatelja|    |glasov|
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Viktor  |MARKO LAZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV |    229 | 33,19%|   |
|Mitov    |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Darko   |MARJETA RUKAV – LISTA ZA ŽALEC  |    205 | 29,71%|   |
|Tratnik   |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  3. VOLILNA ENOTA 1 (DEL NASELJA ŽALEC). V VOLINI ENOTI SE VOLI TA 2 ČLANA
SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne
skupnosti
  ODDANIH 545 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 47 GLASOVNIC
  SKUPAJ 498 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto    |Kandidat             | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                 |predlagatelja|    |glasov|
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Roman   |MARKO LAZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV |    244 | 31,12%|   |
|Virant    |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Julija  |MARKO LAZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV |    153 | 19,52%|   |
|Lukač    |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|3. Vera Žohar|FRANC ERVIN JANEŽIČ IN SKUPINA  |    107 | 13,65%|   |
|       |VOLIVCEV             |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|4. Janez   |FRANC ERVIN JANEŽIČ IN SKUPINA  |    105 | 13,39%|   |
|Rojnik    |VOLIVCEV             |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|5. Jelka Pajk|MARJETA RUKAV – LISTA ZA ŽALEC  |     98 | 12,50%|   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
|6. Leon   |MARJETA RUKAV – LISTA ZA ŽALEC  |     77 | 9,82%|   |
|Uratnik   |                 |       |    |   |
+-------------+---------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov
volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja
kandidata:
 
 Mesto     Kandidat               Ime liste/  Glasov   %
                          predlagatelja    glasov
 1. Roman   MARKO LAZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV       244  31,12%
 Virant
 2. Julija   MARKO LAZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV       153  19,52%
 Lukač
 
 
 
  4. VOLILNA ENOTA 1 (DEL NASELJA ŽALEC). V VOLINI ENOTI SE VOLITA 2 ČLAN A
SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne
skupnosti
  ODDANE 402 GLASOVNICE
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 34 GLASOVNIC
  SKUPAJ 368 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | Glasov|   %|
|        |                |predlagatelja|    |glasov|
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Breda Ivana |MARKO LAZNIK IN SKUPINA    |    194 | 31,39%|   |
|Čuvan     |VOLIVCEV            |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Samo    |MARKO LAZNIK IN SKUPINA    |    161 | 26,05%|   |
|Verstovšek   |VOLIVCEV            |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|3. Januš    |MARJETA RUKAV – LISTA ZA ŽALEC |    115 | 18,61%|   |
|Rasiewicz   |                |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|4. Desa Ješič |FRANC ERVIN JANEŽIČ IN SKUPINA |     96 | 15,53%|   |
|        |VOLIVCEV            |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|5. Marija   |MARJETA RUKAV – LISTA ZA ŽALEC |     52 | 8,41%|   |
|Hribaršek   |                |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov
volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja
kandidata:
 
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | glasov|   %|
|        |                |predlagatelja|    |glasov|
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Breda Ivana |MARKO LAZNIK IN SKUPINA    |    194 | 31,39%|   |
|Čuvan     |VOLIVCEV            |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Samo    |MARKO LAZNIK IN SKUPINA    |    161 | 26,05%|   |
|Verstovšek   |VOLIVCEV            |       |    |   |
+---------------+-------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  5. VOLILNA ENOTA 1 (DEL NASELJA ŽALEC). V VOLINI ENOTI SE VOLITA 2 ČLANA
SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne
skupnosti
  ODDANIH 265 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo:
  NEVELJAVNIH 32 GLASOVNIC
  SKUPAJ 233 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | Glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    |glasov|
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Martina  |MARKO LAZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV|    125 | 33,60%|   |
|Vozlič    |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Matjaž   |MARKO LAZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV|    105 | 28,23%|   |
|Planinšek   |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|3. Veronika  |MARJETA RUKAV – LISTA ZA ŽALEC |     76 | 20,43%|   |
|Vaš      |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|4. Zvone   |MARJETA RUKAV – LISTA ZA ŽALEC |     66 | 17,74%|   |
|Koren     |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov
volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja
kandidata:
 
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto     |Kandidat            | Ime liste/ | glasov|   %|
|       |                |predlagatelja|    |glasov|
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Martina  |MARKO LAZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV|    125 | 33,60%|   |
|Vozlič    |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Matjaž   |MARKO LAZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV|    105 | 28,23%|   |
|Planinšek   |                |       |    |   |
+--------------+--------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
  6. VOLILNA ENOTA 1 (LOŽNICA IN DEL NASELJA PODVIN). V VOLINI ENOTI SE
VOLITA 2 ČLAN SVETA.
  Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta mestne
skupnosti
  ODDANIH 268 GLASOVNIC
  ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivcev je bilo:
  NEVELJAVNIH 12 GLASOVNIC
  SKUPAJ 256 VELJAVNIH GLASOVNIC
  Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so prejeli naslednje
število glasov
 
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto      |Kandidat           | Ime liste/ | Glasov|   %|
|        |               |predlagatelja|    |glasov|
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Matjaž    |MARKO LAZNIK IN SKUPINA    |    161 | 39,85%|   |
|Omladič     |VOLIVCEV           |       |    |   |
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Ivana Zapušek|MARKO LAZNIK IN SKUPINA    |     60 | 14,85%|   |
|- Skubic    |VOLIVCEV           |       |    |   |
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|3. Hilda Amalija|FRANC ERVIN JANEŽIČ IN    |     54 | 13,37%|   |
|Javornik    |SKUPINA VOLIVCEV       |       |    |   |
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|4. Ivan Antloga |FRANC ERVIN JANEŽIČ IN    |     50 | 12,38%|   |
|        |SKUPINA VOLIVCEV       |       |    |   |
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|5. Ana Delakorda|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA    |     50 | 12,38%|   |
|        |STRANKA            |       |    |   |
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|6. Andrej    |MARJETA RUKAV – LISTA ZA   |     29 | 7,18%|   |
|Vengust     |ŽALEC             |       |    |   |
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
 
 
 
  Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov
volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja
kandidata:
 
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|Mesto      |Kandidat           | Ime liste/ | Glasov|   %|
|        |               |predlagatelja|    |glasov|
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|1. Matjaž    |MARKO LAZNIK IN SKUPINA    |    161 | 39,85%|   |
|Omladič     |VOLIVCEV           |       |    |   |
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
|2. Ivana    |MARKO LAZNIK IN SKUPINA    |     60 | 14,85%|   |
|Zapušek -    |VOLIVCEV           |       |    |   |
|Skubic     |               |       |    |   |
+----------------+------------------------------+-------------+-------+------+
Št. 000608/0001/2006
Žalec, dne 27. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Slavko Košenina l.r.