Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1993 z dne 17. 9. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1993 z dne 17. 9. 1993

Kazalo

1936. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Forma Sromlje, stran 2722.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, RS, št. 29/90 in 18/93) je Izvršni svet SO Brežice na 61. seji dne 8. 9. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Forma Sromlje
1. člen
Za dobo 30 dni se javno razgrne Osnutek zazidalnega načrta Forma Sromlje, ki ga je izdelal Savaprojekt.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih krajevne skupnosti Sromlje in Zavoda za prostorsko načrtovanje Skupščine občine Brežice.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje občine Brežice organiziral javno razpravo o osnutku zazidalnega načrta Forma Sromlje in o tem obvestil občane in zainteresirane organizacije na krajevno običajen način.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve, ali pa jih pismeno posredujejo Zavodu za prostorsko načrtovanje občine Brežice.
Rok za pripombe in predloge poteče 30. dan javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Rok javne razgrnitve prične teči z dnem objave.
Št. 463300/022/92-7
Brežice, dne 8. septembra 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.