Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1993 z dne 19. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1993 z dne 19. 6. 1993

Kazalo

1409. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 1807.

Na podlagi 1. člena Odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen med IS skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) in 184. člena statuta občine Brežice (Uradni list SRS, št. 14/78, 1/80, 16/82, 31/85, 6/86) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na 56. seji dne 10. 6. 1993 sprejel
ODREDBO
o spremembi Odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V Odredbi a določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 13/91) se v 1. členu na področju
10 – STANOVANJSKO-KOMUNALNE DEJAVNOSTI IN UREJANJE PROSTORA IN NASELJA v podskupini pogrebna služba, urejanje in vzdrževanje pokopališč, določijo kot najvišje naslednje cene:
1. Najemnina za grob in letno vzdrževanje pokopališča
------------------------------------------------------------------------
                   Stara cena  Nova cena   Indeks
------------------------------------------------------------------------
1.1. Letno vzdrževanje
pokopališča
- za grob za odrasle osebe
(enojni)                  1,000    1,500    150
- za grob za odrasle osebe
(dvojni)                  2,000    3,000    150
- za otroški grob              500     750    150
- za grobnico (enojno)           3,000    4,500    150
- za grobnico (dvojno)           6,000    9,000    150
- za žarni grob              1,500    2,250    150
1.2. Najemnina za novi enojni
grob za dobo 10 let             500    1,000    200
1.3. Nakup žarnega groba na
žarnem grobišču              30,000    42,000    140
2. Izkop in zasut je grobov
2.1. Izkop normalnega groba
dim. 1.60 x 2.20 x 0.90 m
10 h x 880                 6,100    8,800    144
Zasutje in ureditev normalnega
groba
4 h x 880                 2,440    3,520    144
2.2. Izkop otroškega groba
3 h x 880                 1,830    2,640    144
Zasutje in ureditev otroškega
groba
1 h x 880                  610     880    144
2.3. Izkop žarnega groba po uri
1 h x 880                  610     880    144
Zasutje in ureditev žarnega groba
0.5 h x 880                 305     440    144
2.4. Zaščitni oder za sosednji
grob                     265     385    145
Opomba: Cene izkopa in zasutja grobov se ob prostih sobotah in nedeljah ter praznikih povečajo za 50%.
Za poglobljeni grob se zaračunajo za 30% višji stroški kot za normalni grob.
3. Ekshumacija trupel
3.1. Ekshumacija trupel v dobi
mirovanja (do 10 let)
- odrasli                 17,080    24,640    144
- otroci do 14. leta            8,540    12,320    144
Opomba: Ekshumacija mrličev po preteku dobe mirovanja sc zaračuna kot izkop in zasutje normalnega groba.
4. Prevozi mrličev s pogrebnim avtom
------------------------------------------------------------------------
                   Stara cena  Nova cena   Indeks
------------------------------------------------------------------------
4.1. Lokalni prevoz mrličev
ali pogrebnega
materiala do oddaljenosti 6 km        580     700    121
4.2. Pogrebno vozilo po km         37.50    43.50    116
4.3. Stojnina vozila na uro         285     342    120
4.4. Voznik v SIT/uro            700    1,000    143
4.5. Spremljevalec v SIT/uro         610     880    144
5. Uporaba pogrebne opreme
5.1. Pomožni vozički             156     210    135
5.2. Najemnina dekoracije          650     910    140
5.3. Prevoz dekoracije           37.50    43.50    116
5.4. Transportna krsta
za ponesrečence               630     756    120
6. Pogrebne storitve
6.1. Dezinfekcija, umivanje,
britje, preoblačenje mrliča                500
a) naravne smrti               350
                       143
a) seciranega ali ponesrečenega       560     800    143
6.2. Pobiranje ponesrečencev
SIT/uro
a) v delovnem času z dodatkom
50%                    1,050    1,500    143
b) izven delov, časa z dodatkom
100%                    1,400    2,000    143
7. Enkratna ureditev groba
2 h x 880                 1,220    1,760    144
8. Uporaba mrtvašnice pri
bolnici
8.1. Mrtvašnica/dan            475.15     650    137
8.2. Uporaba prostora za
obdukcijo                 585.65     800    137
9. Uporaba mrliške vežice
in poslovitvenih prostorov         1,745   2,268.50    130
10. Pogrebec za izvajanje
pogreba                   915    1,320    144
Opomba: Pri pogrebih ob sobotah, nedeljah, ter praznikih
se cena poveča za 50%
11. Pristojbina za postavitev
nagrobnika                  650    1,000    154
12. Plačilo električne energije
za nagrobne luči za 1 leto         1,465   1,904.50    130
13. Režijska ura pogrebne
službe
- voznik (VK, KV)              700    1,000    Ì43
- grobar (PK, NK)              610     880    144
14. Betonska skleda za 4 žare       3,200    4,608    144
- Betonski pokrov za žarno
skledo                    950    1,368    144
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka. 385-12/93-7
Brežice, dne 10. junija 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.