Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1993 z dne 10. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1993 z dne 10. 6. 1993

Kazalo

1307. Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Cerklje, stran 1696.

Na podlagi 12. člena Zakona p cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) in 13. člena Odloka o določitvi pristojnosti, sestavi in volitvah v zbore Skupščine občine Brežice (Uradni 1. SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 26. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 27. 5. 1993 sprejela
SKLEP
o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Cerklje
1
S tem sklepom se ukine bivša pot kot javno dobro, na delu parc. št. 3038/1 – neplodno, v izmeri 200 m2 v k.o. Cerklje.
2
Ta sklep začne veljati od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-1/93-1
Brežice, dne 27. maja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.