Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1992 z dne 19. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1992 z dne 19. 6. 1992

Kazalo

1528. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju občine Brežice, stran 2109.

Na podlagi 12. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/85, 42/85, 47/87, 5/90 in RS, št. 10/91) in 1. odstavka 13. člena odloka o določitvi pristojnosti, sestave zborov in volitvah v zbore (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 19. skupni seji vseh treh zborov dne 8. 6. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju občine Brežice
1. člen
V odloku o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju občine Brežice (Uradni list SRS, št. 1/89) se v 4., 5., 6. in 7. členu besede »Kmetijska zemljiška skupnost občine Brežice« v različnih sklonih nadomestijo z besedami: »Sekretariat za kmetijstvo občine Brežice« v ustreznih sklonih.
2. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »od 5.000 do 1,000.000 din« nadomesti z besedilom: »od 10.000 do 30.000 SLT«, v drugem odstavku 10. člena pa se besedilo »od 1.250 do 200.000 din« nadomesti z besedilom: »od 3.000 do 5.000 SLT«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-98/92-1
Brežice, dne 8. junija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.