Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1992 z dne 11. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1992 z dne 11. 1. 1992

Kazalo

16. Sklep o izločitvi javnih zavodov, stran 29.

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Ur/list RS, št. 12/91) in 13. člena odloka o določitvi pristojnosti, sestave zborov in volitvami v zbore Skupščine občine Brežice (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 16. skupni seji vseh treh zborov dne 23. 12. 1991 sprejela
SKLEP
1
Iz javnega zavoda Vzgojnoizobraževalni zavod Brežice se izločijo naslednje organizacijske enote:
– Osnovna šola Artiče
– Osnovna šola bratov Ribarjev Brežice
– Osnovna šola Edvarda Kardelja Bizeljsko
– Osnovna šola Tone Seliškar Cerklje ob Krki
– Osnovna šola Dobova
– Osnovna šola Globoko
– Osnovna šola Maks Pleteršnik Pišece
– Osnovna šola Velika Dolina
– Glasbena šola Brežice
– Vzgojnovarstvena organizacija Brežice. Skupščina soglaša z izločitvijo organizacijskih enot.
Izločene organizacijske enote se na podlagi akta o ustanovitvi, ki ga sprejme ustanoviteljica, organizirajo kot samostojni javni zavodi.
2
Ta. sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1992.
Št. 601-5/91-I
Brežice, dne 23. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.