Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005

Kazalo

5464. Sklep o merilih za določitev plačil članov v nadzornem svetu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, stran 13921.

Na podlagi 10. odstavka 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami) in 10. člena Odloka o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Uradni list RS, št. 94/05) je Svet ustanoviteljev JEKO-IN,d.o.o., Jesenice, na 3. seji dne 23. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o merilih za določitev plačil članov v nadzornem svetu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
1. člen
Posameznemu članu nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, pripada nagrada za udeležbo in delo v zvezi z redno sejo nadzornega sveta (sejnina) v višini 7,5% plače župana Občine Jesenice.
2. člen
Predsedniku nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, pripada nagrada za udeležbo, vodenje in ostalo delo v zvezi z redno sejo (sejnina) nadzornega sveta v višini 15% plače župana Občine Jesenice.
3. člen
V tekočem letu morajo biti sklicane 4 redne seje nadzornega sveta, na katerih se mora obravnavati: letno poročilo, predlog o uporabi bilančnega dobička, predlog pogodbe o zaposlitvi direktorja (v tistem letu, ko se imenuje novega direktorja), soglasje k aktu o organizaciji družbe ali kakšna druga zadeva, ki bistveno vpliva na delovanje družbe. Vse morebitne ostale seje, ki so sklicane iz ostalih pristojnosti nadzornega sveta po 25. členu Odloka o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice, in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Uradni list RS, št. 94/04) so izredne seje.
4. člen
Posameznemu članu oziroma predsedniku nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, pripada za udeležbo in delo v zvezi z izredno sejo nagrada (sejnina) v polovični višini, kot je določena v 1. oziroma 2. členu tega sklepa.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-6/2005
Jesenice, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.
 
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.