Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

971. Odlok o spremembah odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice, stran 967.

Na podlagi 18. člena o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86), 118. člena statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82, 1/85) in 2. člena odloka o pristojnosti, sestavi in delu občinske skupščine Jesenice (Uradni list RS, št. 16/90, 23/90, 42/90, 9/91) je Skupščina občine Jesenice na seji vseh treh zborov dne 22. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice
1. člen
V odloku o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/87) se v 2. členu na koncu za navedbo številke uradnega lista »št. 1/81« doda vejica in navedba: »42/86«.
2. člen
V 5. členu odloka se pod zaporedno številko 22 besedilo v alinei spremeni tako, da se pravilno glasi:
»- kenotaf borcu NOV, ki je padel leta 1943«.
3. člen
Črta se 8. člen odloka.
4. člen
V 14. členu odloka se na koncu za navedbo številke uradnega lista: »št. 1/81« doda vejica in navedba: »42/86«.
5. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 63-01/84
Jesenice, dne 22. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Jesenice
dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.