Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2005 z dne 18. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2005 z dne 18. 11. 2005

Kazalo

4504. Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci, stran 10912.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena in drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98 in 84/98, 102/00 in 111/00) in 13. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci na 24. redni seji, ki je bila 10. 11. 2005, sprejel
S K L E P
o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci
1. člen
Nova ekonomska cena dnevnega programa Vrtca Beltinci za obe starostni skupini otrok znaša 81.630,00 SIT na otroka mesečno.
2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Beltinci, št. 032-01/2004-18-278/III z dne 22. 12. 2004 o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci (Uradni list RS, št. 140/04).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 naprej.
Št. 032-01/2005-24-371/III
Beltinci, dne 10. novembra 2005
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.