Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

4184. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, stran 9921.

Na podlagi 26. in 59 člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 18. in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03 134/04 in 16/054) je Občinski svet Občine Žalec na 24. seji dne 10. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje
1. člen
V Odloku o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 105/03 in 134/04) se doda nov, 7.b člen, ki se glasi:
»Višina obveznega prispevka iz 3. člena tega odloka, ki bo vplačan za izgradnjo kanalizacije v Šempetru v Savinjski dolini do 31. 12. 2005, se zniža za 20%.
Enaki pogoji plačila (plačilo v roku 60 dni po prejemu ponudbe od upravljavca) bodo veljali tudi v drugih naseljih in krajevnih skupnostih, ko bodo urejali kanalizacijsko omrežje.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05-0023/2004-210
Žalec, dne 10. oktobra 2005
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek., l.r.