Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005

Kazalo

1989. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Poslovni center Brežice – kare C/III«, stran 4911.

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta »Poslovni center Brežice – kare C/III«
1. člen
Javno se razgrneta predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Poslovni center Brežice – kare C/III«, ki ga je pod št. projekta 2326/U-04 izdelal Region d.o.o. – stanovanjski bloki, trgovski center, lokali.
2. člen
Javna razgrnitev bo od 26. 5. do vključno 10. 6. 2005 v prostorih Krajevne skupnosti Zakot – Bukošek in v prostorih Občine Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).
3. člen
Javna obravnava bo dne 8. 6. 2005 ob 17. uri v sejni sobi Občinskega sveta občine Brežice na Gubčevi 10a.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na predlog, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, p.p. 132, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-963/04
Brežice, dne 9. maja 2005.
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l. r.