Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005

Kazalo

1256. Poročilo o izidu drugega kroga nadomestnih volitev župana Občine Brežice, stran 3356.

Volilna komisija občine Brežice je v skladu s 107. členom in prvim odstavkom 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93), po pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida drugega kroga glasovanja na nadomestnih volitvah župana Občine Brežice, ki so bile 20. 3. 2005 ugotovila
P O R O Č I L O
o izidu drugega kroga nadomestnih volitev župana Občine Brežice,
dne 20. marca 2005
I
Na volitvah 20. marca 2005 je imelo pravico voliti skupaj 20184 volivcev.
– po imeniku je glasovalo skupaj      6152 volivcev,
– s potrdilom je glasovalo           0 volivcev,
– skupaj je glasovalo            6152 volivcev
                ali 30,48% od vseh volivcev
II
Za volitve župana Občine Brežice je bilo oddanih 6152 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 43 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 6109. Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Molan Ivan         4453 glasov ali 72,89%,
2. Jesenko Milenka      1656 glasov ali 27,11%.
III
Občinska volilna komisija občine Brežice je na podlagi 85. člena in prvega odstavka 107. člena ZLV ugotovila, da je za župana Občine Brežice izvoljen Ivan Molan, rojen 5. 7. 1963, Sela pri Dobovi 58, 8257 Dobova.
IV
To poročilo se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-6/2004-310
Brežice, dne 23. marca 2005.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Brežice
Maja Baškovič, univ. dipl. pravnica l. r.