Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

508. Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Žalec, stran 1294.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02 in 29/03), je Občinski svet občine Žalec na 19. seji dne 31. 1. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Žalec
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 45/04) se v 15. členu v 4. točki (tabela točkovnega vrednotenja) številka »20%« nadomesti s številko »5%«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Žalec začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 15201-00001/2004
Žalec, dne 31. januarja 2005.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.