Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

464. Odredba o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov, stran 1249.

V skladu s 4. členom pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) in 30. členom Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99, 79/02) po pooblastilu Občinskega sveta najstarejši svetnik Rok Kržan izdaja
O D R E D B O
o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odredba določa merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov.
II. MERILA ZA DOLOČANJE PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV
2. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov se upoštevajo naslednja merila:
– območje, kjer se gostinski obrat nahaja,
– vrsta gostinskega obrata.
3. člen
Na območju mestnega središča in primestne ulice:
Gostinski obrati lahko obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
– restavracije, gostilne, kavarne med 5. in 6. uro zjutraj in med 1. in 3. uro naslednjega dne, gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov pa do 24. ure,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari med 5. in 6. uro zjutraj in med 22. in 1. uro naslednjega dne, gostinski vrtovi in terase obratov pa do 24. ure,
– diskoteke in nočni bari med 23. in 5. uro naslednjega dne.
4. člen
Gostinski obrati – okrepčevalnice in bari, ki so v objektih, v katerih se opravlja kulturno zabavna in športna rekreacijska dejavnost, lahko obratujejo med 22. in 1. uro naslednjega dne.
5. člen
Vse vrste gostinskih obratov in njihovi gostinski vrtovi lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, tudi do 24 ur dnevno, če se nahajajo:
na območju mestnih avtobusnih in železniških postaj, ob avtocestah in na območju mednarodnih mejnih prehodov.
6. člen
Na vseh ostalih območjih Občine Brežice lahko gostinski obrati obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
– restavracije, gostilne, kavarne med 5. in 6. uro zjutraj in med 1. in 3. uro naslednjega dne, gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov pa do 24. ure,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari med 5. in 6. uro zjutraj in med 23. in 1. uro naslednjega dne, gostinski vrtovi in terase obratov pa do 24. ure,
– diskoteke in nočni bari med 23. in 5. uro naslednjega dne.
7. člen
Ne glede na določbe 3., 4., 5. in 6. člena te odredbe lahko pristojni organ za gostinstvo posamezni restavraciji, gostilni ali kavarni izda za posamezno podaljšanje obratovalnega časa med 1. in 5. uro zjutraj ob prireditvi za zaključeno družbo (poroka, rojstni dan, dekliščina, fantovščina, sedmina in podobno…).
III. IZPOLNJEVANJE DRUGIH POGOJEV
8. člen
Izdajo soglasja za podaljšani delovni čas gostinskega obrata lahko pristojni organ za gostinstvo veže na izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– ni utemeljenih pisnih pritožb meščanov oziroma bližnjih stanovalcev glede motenja javnega reda in miru in
– ni uradno ugotovljenih motenj oziroma kršitev javnega reda in miru,
– ni pravnomočno obsojen za kršitev javnega reda in miru v preteklem letu.
9. člen
Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata za gostinstvo pristojni organ izda za obdobje enega leta.
10. člen
V primeru, da gostinec ne izpolnjuje katerega od pogojev določenih v 8. členu te odredbe, lahko za gostinstvo pristojni organ v roku 5 dni od dneva, ko je od organov nadzora izvedel za neizpolnjevanje, izdano soglasje prekliče.
IV. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 307-1/2005
Brežice, dne 28. januarja 2005.
Po pooblastilu Občinskega sveta
občine Brežice
najstarejši svetnik
Rok Kržan l. r.