Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2005 z dne 14. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2005 z dne 14. 1. 2005

Kazalo

80. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na nadomestnih volitvah za župana Občine Brežice v letu 2005, stran 180.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 20. in 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na 14. seji dne 20. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na nadomestnih volitvah za župana Občine Brežice v letu 2005
1. člen
Ta sklep določa kriterije za delno povrnitev volilnih stroškov za organizatorje volilne kampanje na nadomestnih volitvah za župana Občine Brežice v letu 2005.
2. člen
Stroški volilne kampanje za nadomestne volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
3. člen
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za župana Občine Brežice se omogoči delna povrnitev volilnih stroškov v višini 40 tolarjev za vsak dobljeni glas na volitvah za župana.
V primeru drugega kroga glasovanja za volitve župana, sta kandidata, ki kandidirata na tem glasovanju, upravičena do delne povrnitve stroškov volilne kampanje še za dodatnih 20 tolarjev za vsak dobljeni glas na ponovnem glasovanju.
4. člen
Organizator volilne kampanje mora enajsti dan pred dnevom volitev predložiti Občinskemu svetu občine Brežice vmesno poročilo, ki vsebuje podatke iz prve do četrte alinee prvega odstavka 19. člena zakona o volilni kampanji, in sicer o vseh dogodkih, evidentiranih na posebnem računu iz 18. člena istega zakona, do vključno petnajstega dne pred dnevom volitev.
5. člen
Organizator volilne kampanje za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča občinskemu svetu.
7. člen
Sredstva za realizacijo sklepa tega odloka se zagotovijo v proračunu Občine Brežice za leto 2005.
8. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za nadomestne volitve župana Občine Brežice v letu 2005.
Št. 008-6/2004-310
Brežice, dne 21. decembra 2004.
Po pooblastilu župana
svetnik
Ivan Molan l. r.