Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2004 z dne 30. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2004 z dne 30. 11. 2004

Kazalo

5346. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2005, stran 15292.

Na podlagi 8. in 26. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi cene za osnove vodnih povračil
za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč
za leto 2005
I
Cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2005 so:
– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 13,1 tolarja na m3,
– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ter zasneževanje smučišč: 13,1 tolarja na m3,
– za rabo vode za namakanje površin, ki niso namenjene kmetijski proizvodnji: 12 tolarjev na m3,
– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah: 0,9 tolarja na m3,
– za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,01 tolarja na m3,
– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za javno oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač in tehnoloških namenov, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin: 13,1 tolarja na m3,
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni: 40 tolarjev na MWh,
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni do 10 MW: 40 tolarjev na MWh,
– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave: 40 tolarjev na MWh,
– za pridobivanje toplote: 20 tolarjev na MWh,
– za vzrejo vodnih organizmov: 0,007 tolarja na m3,
– za školjčišče in gojišče morskih organizmov: 1 tolar na m2 površine morskega dobra,
– za rabo naplavin: 290 tolarjev na m3 proda in 1.300 tolarjev na m3 mivke,
– za rabo vodnih zemljišč: 10 tolarjev na m2 in
– za rabo plavajočih naprav: 10 tolarjev na m2 površine vodnega ali morskega dobra.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 425-07/2000-5
Ljubljana, dne 18. novembra 2004.
EVA 2004-2511-0327
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik