Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2004 z dne 8. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2004 z dne 8. 11. 2004

Kazalo

5012. Pravilnik o metodah za ugotavljanje skladnosti pogojev minimalne kakovosti sladkorjev namenjenih za prehrano ljudi, stran 14496.

Na podlagi drugega odstavka 64. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o metodah za ugotavljanje skladnosti pogojev minimalne kakovosti sladkorjev namenjenih
za prehrano ljudi
1. člen
Ta pravilnik določa metode ugotavljanja skladnosti pogojev minimalne kakovosti sladkorjev (v nadaljnem besedilu: izdelki) namenjenih za prehrano ljudi,v skladu z Direktivo Komisije 79/796/EGS (UL L št. 293, 26. 7. 1979) o analiznih metodah Skupnosti za analizo določenih sladkorjev, namenjenih za prehrano ljudi.
2. člen
Za ugotavljanje skladnosti pogojev minimalne kakovosti izdelkov določenih v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, se uporabljajo metode navedene v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(1) Za določanje reducirajočih sladkorjev se mora uporabljati 6. metoda (Luff-Schoorlova metoda) iz priloge 2 in sicer za:
– raztopino sladkorja,
– raztopino belega sladkorja,
– raztopino invertnega sladkorja,
– raztopino belega invertnega sladkorja,
– sirup iz invertnega sladkorja,
– glukozni sirup,
– sušeni glukozni sirup,
– monohidrat dekstroze in
– brezvodno dekstrozo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se za določanje reducirajočih sladkorjev v enem ali več zgoraj naštetih izdelkov lahko uporabljata tudi 7. in/ali 8. metoda (Lane-ova in Eynonova metoda) iz priloge 2, pri tem, da mora minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o tem takoj obvestiti Komisijo in ostale države članice.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o kakovosti sladkorjev (Uradni list RS, št. 6/01).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-01-47/2004
Ljubljana, dne 27. oktobra 2004
EVA 2004-2311-0304
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano