Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2004 z dne 3. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2004 z dne 3. 9. 2004

Kazalo

4273. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili, stran 11798.

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04-ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili
1. člen
V Pravilniku o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili (Uradni list RS, št. 73/03 in 45/04) se v 16. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj:
– merila, uporabljena pri pripravi programa,
– število in vrste pregledov,
– število in vrste ugotovljenih neskladnosti.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-45/2004
Ljubljana, dne 16. avgusta 2004.
EVA 2004-2711-0082
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje