Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2004 z dne 5. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2004 z dne 5. 7. 2004

Kazalo

3244. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o., stran 8887.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 1., 406., 408. in 409. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01, 59/01 – popr., 93/02 – odl. US), 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/95), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 36/99 – odl. US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 – sklep US, 51/02 in 108/03 – odl. US), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr. 73/02, 117/02 in 43/03), 16. člena Statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99, uradno glasilo Občine Kostel, št. 07/02), 74. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) in Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o. (Uradni list RS, št. 8/03) sta Občinski svet občine Kočevje na 6. izredni seji dne 21. 6. 2004 in Občinski svet občine Kostel na 1. korespondenčni seji dne 14. 6. 2004 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o.
1. člen
S tem odlokom se sprejema družbeno pogodbo Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., kot ustanovitvenega akta družbenikov: Občine Kočevje, Občine Kostel in Republike Slovenije.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem podpisa družbene pogodbe Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., s strani vseh družbenikov.
3. člen
Članom nadzornega sveta, ki jih je imenoval Občinski svet občine Kočevje preneha mandat z dnem podpisa družbene pogodbe.
4. člen
Predlog članov nadzornega sveta s strani občin Kočevje in Kostel podata skupščini nove družbe občinska sveta obeh občin.
5. člen
Predstavnika občin ustanoviteljic v skupščini družbe sta župana občin Kočevje in Kostel.
6. člen
Z uveljavitvijo tega Odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o. (Uradni list RS, št. 8/03).
Št. 353-4/04-131
Kočevje, dne 21. junija 2004.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l. r.
Št. 015-03-01/04-02
Kostel, dne 14. junija 2004.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.