Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004

Kazalo

2962. Odlok o razveljavitvi Odloka o ureditvenem načrtu za območje »Stara sodnija« v Ilirski Bistrici, stran 8201.

Na podlagi 20. in 23. člena in v zvezi s 171 in 173. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03), ter 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98 ter Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 15. seji dne 20. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o razveljavitvi Odloka o ureditvenem načrtu
za območje »Stara sodnija« v Ilirski Bistrici
(Uradne objave, št. 5/87, 19/88).
1. člen
(uvodne določbe)
S tem odlokom se razveljavi Odlok o ureditvenem načrtu za območje »Stara sodnija« v Ilirski Bistrici, ki ga je sprejela Skupščina občine Ilirska Bistrica na seji zbora Združenega dela in Zbora krajevnih skupnosti (Uradne Objave, št. 5/87, 19/88).
2. člen
Po prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu za območje »Stara sodnija« v Ilirski Bistrici iz prejšnjega odstavka se območje ureja s prostorskim redom občine.
Do veljavnosti prostorskega reda občine veljajo prostorsko ureditveni pogoji – Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št. 17/94).
3. člen
(prehodne in končne določbe)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-1/86-4/3
Ilirska Bistrica, dne 20. maja 2004.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ek. l. r.