Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004

Kazalo

2960. Odlok o spremembah in dopolnitvah naslednjih odlokov o zavarovanju vodnih virov, stran 8200.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 12/99 – odl. US, 26/99, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 100/00, 87/01, 16/02, 51/02 in 108/03) ter na podlagi 30. in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na 11. seji dne 13. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah naslednjih odlokov o zavarovanju vodnih virov
1. člen
V odloku o zavarovanju pitne vode v vrtinah: Mo – 1/88 in Mo – 2/88 ob Dolinskem potoku pod Mokricami, Pr – 1/88, Pr – 2/88 in Pr – 3/92 nad Prilpami ter na območju perpsektivne lokacije Aquaductus Romanus pod vasjo Izvir v Cerkljah ob Krki (Uradni list RS, št. 38/96) se tretji odstavek 12. člena spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Kot ustrezna strokovna institucija v zvezi s strokovnimi stališči in mnenji, povezanimi z izvajanjem tega odloka, se pooblasti Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice.«.
2. člen
V odloku o zavarovanju izvira Gabernice v Pišecah (Uradni list RS, št. 38/96) se tretji odstavek 12. člena spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Kot ustrezna strokovna institucija v zvezi s strokovnimi stališči in mnenji, povezanimi z izvajanjem tega odloka, se pooblasti Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice.«.
3. člen
V odloku o zavarovanju pitne vode v vrtinah VT-1 in CI-1 v Glogovem Brodu ter v vodnjakih na lokaciji črpališča Brezina (Uradni list RS, št. 38/96) se tretji odstavek 12. člena spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Kot ustrezna strokovna institucija v zvezi s strokovnimi stališči in mnenji, povezanimi z izvajanjem tega odloka, se pooblasti Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice.«.
4. člen
V odloku o zavarovanju pitne vode v vrtinah PIŠ-1/94 (v Pišecah) (Uradni list RS, št. 38/96) se tretji odstavek 12. člena spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Kot ustrezna strokovna institucija v zvezi s strokovnimi stališči in mnenji, povezanimi z izvajanjem tega odloka, se pooblasti Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice.«.
5. člen
V odloku o zavarovanju pitne vode v vrtini PE-1/90 (pod Pečicami) (Uradni list RS, št. 38/96) se tretji odstavek 12. člena spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Kot ustrezna strokovna institucija v zvezi s strokovnimi stališči in mnenji, povezanimi z izvajanjem tega odloka, se pooblasti Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice.«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-4/2004-33
Brežice, dne 13. maja 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.