Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2004 z dne 16. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2004 z dne 16. 4. 2004

Kazalo

1627. Uredba o spremembi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mučka Bistrica, Studena in Brestanica (Topliški potok) za vzrejo salmonidnih vrst rib, stran 4525.

Na podlagi 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96 – ZVO-A, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1, 10/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mučka Bistrica, Studena in Brestanica (Topliški potok) za vzrejo salmonidnih vrst rib
1. člen
V Uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mučka Bistrica, Studena in Brestanica (Topliški potok) za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 45/96 in 49/03) se v 1. členu v prvi vrstici tabele pri vodotoku Mučka Bistrica vrednost instaliranega pretoka vode za ribogojnico »1200« nadomesti z vrednostjo »400« in v drugi vrstici tabele vrednost »1500« z vrednostjo »800«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 328-00/2001-8
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0092
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik