Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2004 z dne 9. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2004 z dne 9. 1. 2004

Kazalo

62. Sklep o ustanovitvi lokalne akcijske skupine "LAS Šempeter-Vrtojba", stran 157.

Na podlagi 9. člena statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99) je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 11. seji dne 22. decembra 2003 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi lokalne akcijske skupine
»LAS Šempeter-Vrtojba«
1
V Občini Šempeter-Vrtojba se s 1. 1. 2004 ustanovi lokalna akcijska skupina »LAS Šempeter-Vrtojba«..
2
LAS Šempeter-Vrtojba naj deluje na naslednjih področjih:
– alkoholizem,
– prepovedane droge,
– motnje hranjenja in
– problematika samomorov.
3
LAS Šempeter-Vrtojba mora v letu 2004 pripraviti akcijski načrt o dejavnostih, programih, nalogah in ciljih na navedenih področjih. Ob koncu leta je LAS Šempeter-Vrtojba dolžna županu in občinskemu svetu poročati o svojem delu in predstaviti akcijski načrt.
4
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 032-01-11/2003-5
Šempeter pri Gorici, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.