Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4922. Poročilo o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, stran 15404.

Občinski svet občine Žalec je na podlagi tretjega odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92) po obravnavi na seji dne 23. oktobra 2003 na predlog komisije za mandatna vprašanja volitve, imenovanja ter priznanja sprejel
P O R O Č I L O
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
I
za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z občino, krajevnimi skupnostmi in javnimi zavodi, ter podjetji, katerih ustanovitelj je občina:
1. Blatnik Irena, IBS s. p., Zabukovica 129 f;
2. Avtošola Čadej, Čadej Milan s. p. Žalec;
3. Farma Delta perutnina d. o. o.;
4. PER.OS d. o. o. Žalec, Triglavska 1, Žalec;
5. Samostojni podjetnik Avtoprevoznik, Andrej Križan s. p., Železno 11;
6. Dober dan d. o. o.;
7. Dober dan turizem d. o. o.;
8. Randl Jelka s. p. računovodske in druge trgov. storitve;
9. Selišnik in Selišnik d. n. o.;
10. DAMP d. o. o.;
11. Vengy s. p.;
12. Jurka Gorišek s. p. Prešernova 1, Žalec;
13. Vitica Tanja Vovk Petrovski s. p. Gotovlje 59 a;
14. SEBA d. o. o.;
II
Z dnem sprejema tega poročila preneha veljati poročilo o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih št. 03203/0001/99 z dne 16. decembra 1999.
III
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03204/0004/03
Žalec, dne 23. oktobra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.