Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003

Kazalo

3929. Pravilnik o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami 1. reda, ki jima pripadajo, stran 12196.

Na podlagi četrtega odstavka 52. člena in tretjega odstavka 53. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o določitvi meja povodij in porečij ter meja
vodnih območij z vodami 1. reda,
ki jima pripadajo
1. člen
(1) Ta pravilnik določa meje povodja Donave in v njegovem okviru meje porečij Save, Drave in Mure ter meje povodja Jadranskega morja in v njegovem okviru povodja Soče in jadranskih rek.
(2) Ta pravilnik določa tudi meje vodnih območij Donave in Jadranskega morja s pripadajočimi vodami 1. reda.
2. člen
(1) Meje porečij Save, Drave in Mure ter meje povodij Soče in jadranskih rek na območju Republike Slovenije potekajo po hidrografskih razvodnicah, ki se vodijo v digitalni bazi podatkov za raven merila 1 : 25.000 v državnem koordinatnem sistemu, ki jo kot izvirnik hrani ministrstvo, pristojno za upravljanje voda (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Hidrografska razvodnica je greben ali mejna črta med sosednjima prispevnima območjema in se določi glede na naravni tok površinskih in podzemnih voda.
(3) Lokalne skupnosti, ki pripadajo posameznemu porečju ali povodju iz prvega odstavka tega člena, so naštete v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(1) Meja med vodnim območjem Donave in vodnim območjem Jadranskega morja poteka po hidrografski razvodnici in je enaka meji med porečjem Save in povodjema Soče ter jadranskih rek.
(2) Hidrografska razvodnica iz prejšnjega odstavka se vodi v digitalni bazi podatkov za raven merila 1 : 25.000 v državnem koordinatnem sistemu, ki jo kot izvirnik hrani ministrstvo.
(3) Lokalne skupnosti, ki pripadajo posameznemu vodnemu območju iz prvega odstavka tega člena so naštete v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(1) Vode 1. reda, ki pripadajo vodnemu območju Donave so:
Blejsko jezero, Bohinjsko jezero, Cerkniško jezero, Sava Dolinka, Sava Bohinjka, Sava, Tržiška Bistrica, Kokra, Sora, Kamniška Bistrica, Ljubljanica, Savinja, Paka, Mirna na Dolenjskem, Krka, Sotla, Kolpa, Drava, Meža z Mislinjo, Dravinja, Pesnica, Mura, Ledava, Ščavnica in ostale celinske vode, ki na območju Republike Slovenije tvorijo ali prečkajo državno mejo in so navedene v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vode 1. reda, ki pripadajo vodnemu območju Jadranskega morja so:
Jadransko morje, Rižana, Reka, Soča, Idrijca, Vipava, Dragonja, Nadiža in ostale celinske vode, ki na območju Republike Slovenije tvorijo ali prečkajo državno mejo in so navedene v prilogi 3 tega pravilnika.
(3) Vode 1. reda iz prvega odstavka tega člena se vodijo v digitalni bazi podatkov za raven merila 1 : 25.000 v državnem koordinatnem sistemu, ki jo kot izvirnik hrani ministrstvo.
(4) Vode 1. reda iz drugega odstavka tega člena se vodijo v digitalni bazi podatkov za raven merila 1 : 25.000 v državnem koordinatnem sistemu, ki jo kot izvirnik hrani ministrstvo.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati odlok o določitvi meja vodnih območij v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 6/75).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-10/2002
Ljubljana, dne 23. julija 2003.
EVA 2003-2511-0134
Minister
za okolje, prostor
in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
   Priloga 1

  Lokalne skupnosti, ki pripadajo porečju Save so (po abecednem redu):

  BISTRICA OB SOTLI, BLED, BLOKE, BOHINJ, BOROVNICA, BRASLOVČE,
BREZOVICA, BREŽICE, CELJE, CERKLJE NA GORENJSKEM, CERKNICA, CERKNO,
ČRNOMELJ, DOBJE, DOBREPOLJE, DOBRNA, DOBROVA-POLHOV GRADEC, DOL PRI
LJUBLJANI, DOLENJSKE TOPLICE, DOMŽALE, GORENJA VAS-POLJANE, GORNJI GRAD,
GROSUPLJE, HORJUL, HRASTNIK, IDRIJA, IG, ILIRSKA BISTRICA, JESENICE,
JEZERSKO, KAMNIK, KOČEVJE, KOMENDA, KOSTEL, KOZJE, KRANJ, KRANJSKA GORA,
KRŠKO, LAŠKO, LITIJA, LJUBLJANA, LJUBNO, LOGATEC, LOŠKA DOLINA, LOŠKI
POTOK, LUČE, LUKOVICA, MEDVODE, MENGEŠ, METLIKA, MIRNA PEČ, MORAVČE,
MOZIRJE, NAKLO, NAZARJE, NOVO MESTO, OSILNICA, PIVKA, PODČETRTEK,
POLZELA, POSTOJNA, PREBOLD, PREDDVOR, RADEČE, RADOVLJICA, RIBNICA,
ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC, SEMIČ, SEVNICA, SLOVENJ GRADEC, SLOVENSKE
KONJICE, SODRAŽICA, SOLČAVA, ŠENČUR, ŠENTJERNEJ, ŠENTJUR, ŠKOCJAN, ŠKOFJA
LOKA, ŠKOFLJICA, ŠMARJE PRI JELŠAH, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO PRI LITIJI,
ŠOŠTANJ, ŠTORE, TABOR, TRBOVLJE, TREBNJE, TRZIN, TRŽIČ, VELENJE, VELIKE
LAŠČE, VITANJE, VODICE, VOJNIK, VRANSKO, VRHNIKA, ZAGORJE OB SAVI, ZREČE,
ŽALEC, ŽELEZNIKI, ŽIRI, ŽIROVNICA, ŽUŽEMBERK.


  Lokalne skupnosti, ki pripadajo porečju Drave so (po abecednem redu):

  BENEDIKT, CERKVENJAK, ČRNA NA KOROŠKEM, DESTRNIK, DORNAVA, DRAVOGRAD,
DUPLEK, GORIŠNICA, GORNJA RADGONA, HAJDINA, HOČE-SLIVNICA, JURŠINCI,
KIDRIČEVO, KUNGOTA, LENART, LJUTOMER, LOVRENC NA POHORJU, MAJŠPERK,
MARIBOR, MARKOVCI, MEŽICA, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, MISLINJA, MUTA,
OPLOTNICA, ORMOŽ, PESNICA, PODLEHNIK, PODVELKA, PREVALJE, PTUJ, RAČE-
FRAM, RADLJE OB DRAVI, RAVNE NA KOROŠKEM, RIBNICA NA POHORJU, RUŠE,
SELNICA OB DRAVI, SLOVENJ GRADEC, SLOVENSKA BISTRICA, SLOVENSKE KONJICE,
STARŠE, SVETA ANA, SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, ŠENTILJ, TRNOVSKA
VAS, VIDEM, VITANJE, VUZENICA, ZAVRČ, ZREČE, ŽETALE.


  Lokalne skupnosti, ki pripadajo porečju Mure so (po abecednem redu):

  BELTINCI, BENEDIKT, CANKOVA, CERKVENJAK, ČRENŠOVCI, DOBROVNIK, GORNJA
RADGONA, GORNJI PETROVCI, GRAD, HODOŠ, KOBILJE, KRIŽEVCI, KUZMA, LENDAVA,
LJUTOMER, MORAVSKE TOPLICE, MURSKA SOBOTA, ODRANCI, PUCONCI, RADENCI,
RAZKRIŽJE, ROGAŠOVCI, SVETA ANA, SVETI JURIJ, ŠALOVCI, ŠENTILJ, TIŠINA,
TURNIŠČE, VELIKA POLANA, VERŽEJ.


  Lokalne skupnosti, ki pripadajo povodju Soče so (po abecednem redu):

  AJDOVŠČINA, BOVEC, BRDA, CERKNO, IDRIJA, KANAL, KOBARID, KOMEN,
MIREN-KOSTANJEVICA, NOVA GORICA, POSTOJNA, SEŽANA, TOLMIN, VIPAVA.

  Lokalne skupnosti, ki pripadajo povodju jadranskih rek so (po
abecednem redu):

  DIVAČA, HRPELJE-KOZINA, ILIRSKA BISTRICA, IZOLA, KOMEN, KOPER, MIREN-
KOSTANJEVICA, NOVA GORICA, PIRAN, PIVKA, POSTOJNA, SEŽANA.
   Priloga 2

  Lokalne skupnosti, ki pripadajo vodnemu območju Donave so (po
abecednem redu):

  BELTINCI, BENEDIKT, BISTRICA OB SOTLI, BLED, BLOKE, BOHINJ,
BOROVNICA, BRASLOVČE, BREZOVICA, BREŽICE, CANKOVA, CELJE, CERKLJE NA
GORENJSKEM, CERKNICA, CERKNO, CERKVENJAK, ČRENŠOVCI, ČRNA NA KOROŠKEM,
ČRNOMELJ, DESTRNIK, DOBJE, DOBREPOLJE, DOBRNA, DOBROVA-POLHOV GRADEC,
DOBROVNIK, DOL PRI LJUBLJANI, DOLENJSKE TOPLICE, DOMŽALE, DORNAVA,
DRAVOGRAD, DUPLEK, GORENJA VAS-POLJANE, GORIŠNICA, GORNJA RADGONA, GORNJI
GRAD, GORNJI PETROVCI, GRAD, GROSUPLJE, HAJDINA, HOČE-SLIVNICA, HODOŠ,
HORJUL, HRASTNIK, IDRIJA, IG, ILIRSKA BISTRICA, JESENICE, JEZERSKO,
JURŠINCI, KAMNIK, KIDRIČEVO, KOBILJE, KOČEVJE, KOMENDA, KOSTEL, KOZJE,
KRANJ, KRANJSKA GORA, KRIŽEVCI, KRŠKO, KUNGOTA, KUZMA, LAŠKO, LENART,
LENDAVA, LITIJA, LJUBLJANA, LJUBNO, LJUTOMER, LOGATEC, LOŠKA DOLINA,
LOŠKI POTOK, LOVRENC NA POHORJU, LUČE, LUKOVICA, MAJŠPERK, MARIBOR,
MARKOVCI, MEDVODE, MENGEŠ, METLIKA, MEŽICA, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,
MIRNA PEČ, MISLINJA, MORAVČE, MORAVSKE TOPLICE, MOZIRJE, MURSKA SOBOTA,
MUTA, NAKLO, NAZARJE, NOVO MESTO, ODRANCI, OPLOTNICA, ORMOŽ, OSILNICA,
PESNICA, PIVKA, PODČETRTEK, PODLEHNIK, PODVELKA, POLZELA, POSTOJNA,
PREBOLD, PREDDVOR, PREVALJE, PTUJ, PUCONCI, RAČE-FRAM, RADEČE, RADENCI,
RADLJE OB DRAVI, RADOVLJICA, RAVNE NA KOROŠKEM, RAZKRIŽJE, RIBNICA,
RIBNICA NA POHORJU, ROGAŠKA SLATINA, ROGAŠOVCI, ROGATEC, RUŠE, SELNICA OB
DRAVI, SEMIČ, SEVNICA, SLOVENJ GRADEC, SLOVENSKA BISTRICA, SLOVENSKE
KONJICE, SODRAŽICA, SOLČAVA, STARŠE, SVETA ANA, SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH
GORICAH, SVETI JURIJ, ŠALOVCI, ŠENČUR, ŠENTILJ, ŠENTJERNEJ, ŠENTJUR,
ŠKOCJAN, ŠKOFJA LOKA, ŠKOFLJICA, ŠMARJE PRI JELŠAH, ŠMARTNO OB PAKI,
ŠMARTNO PRI LITIJI, ŠOŠTANJ, ŠTORE, TABOR, TIŠINA, TRBOVLJE, TREBNJE,
TRNOVSKA VAS, TRZIN, TRŽIČ, TURNIŠČE, VELENJE, VELIKA POLANA, VELIKE
LAŠČE, VERŽEJ, VIDEM, VITANJE, VODICE, VOJNIK, VRANSKO, VRHNIKA,
VUZENICA, ZAGORJE OB SAVI, ZAVRČ, ZREČE, ŽALEC, ŽELEZNIKI, ŽETALE, ŽIRI,
ŽIROVNICA, ŽUŽEMBERK.


  Lokalne skupnosti, ki pripadajo vodnemu območju Jadranskega morja so
(po abecednem redu):

  AJDOVŠČINA, BOVEC, BRDA, CERKNO, DIVAČA, HRPELJE-KOZINA, IDRIJA,
ILIRSKA BISTRICA, IZOLA, KANAL, KOBARID, KOMEN, KOPER, MIREN-
KOSTANJEVICA, NOVA GORICA, PIRAN, PIVKA, POSTOJNA, SEŽANA, TOLMIN,
VIPAVA.
   Priloga 3

  Ostale celinske vode 1. reda, ki na območju Republike Slovenije
tvorijo ali prečkajo državno mejo in pripadajo vodnemu območju Donave so:

  Kučnica, Slatinska graba, Klausenbach, Gyongyosszeri potok, Velika
Krka, Mala Krka, Curek, Kobilski potok, Jošavski potok, Bogonica,
Jalšovečki potok, Rampeč, Preska, Trnava, Zelena, Zajza, Trivoda,
Bregana, Sklednik, Gramski jarek, Sušica (pritok Krke), Gorjanski graben,
Čabranka, Sušica (pritok Kolpe), Jamnik, Priseljski potok, Vuzelnica,
Kamenica, Remšenik, Koprivna, Končnica, Pušnikov jarek, Belški potok,
Potoški potok, Jelenkov graben, Mučka Bistrica, Vud, Radeljski potok,
Bistrica, Radečki potok, Glavčnica, Slatinski potok, Plački potok,
Cirknica in ostale neimenovane celinske vode, ki na območju Republike
Slovenije tvorijo ali prečkajo državno mejo na vodnem območju Donave.


  Ostale celinske vode 1. reda, ki na območju Republike Slovenije
tvorijo ali prečkajo državno mejo in pripadajo vodnemu območju
Jadranskega morja so:

  Zala Žlebina, Sušački potok, Mržljak, Mlaka, Tamnjak, Pregon,
Miklinica, Gridi potok, Maliska, Pasjok, Cerejski potok, Škofijski potok,
Osapska reka, Griža, Glinščica, Krvavi potok, Vrtojbica, Prekop Koren,
Pevmica, Čubnica, Birša, Oblanč, Fedrih, Reka, Koren, Mirnik, Perivnik,
Črni potok, Mlinarski potok, Rapid, Legrada, Učeja, Stekli potok,
Rabeljski potok in ostale neimenovane celinske vode, ki na območju
Republike Slovenje tvorijo ali prečkajo državno mejo na vodnem območju
Jadranskega morja.