Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2003 z dne 5. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2003 z dne 5. 9. 2003

Kazalo

4058. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci, stran 12985.

V skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na 1. izredni seji dne 29. 8. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci
1. člen
V pravilniku o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 46/03) se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Vodjem političnih strank, samostojnih list in svetniških skupin zastopanih v občinskem svetu, ki se udeležijo sestanka politične koordinacije, se izplača sejnina v višini sejnine članov delovnih teles Občinskega sveta občine Beltinci.«
2. člen
Te dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2003-1-127/III
Beltinci, dne 29. avgusta 2003.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.