Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003

Kazalo

2241. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1/250 k.o. Petrovče, stran 5265.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 27/99, 43/00) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 24. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1/250
k. o. Petrovče
I
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št. 1/250 – zelenica v izmeri 211 m2, ki je vpisana v zemljiško knjigo v Seznam II. k. o. Petrovče.
II
Pristojno okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na zemljišču navedenem v točki I. tega sklepa.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502-00007/2003 0005 02
Žalec, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.