Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003

Kazalo

1963. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Beltinci, stran 4707.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 16. člena statuta Občine Beltinci je Občinski svet občine Beltinci na 48. redni seji dne 15. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Beltinci
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97, 59/98, 57/99 in 88/00), ki so bile sprejete na podlagi planskih dokumentov bivše Občine Murska Sobota (dolgoročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – Uradne objave, št. 24/86 in 10/90, ter srednjeročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–1990 – Uradne objave, št. 24/86 in 7/87).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe na območju Občine Beltinci zaradi gradnje čistilnih naprav v Lipi in Melincih ter rekonstrukcije čistilne naprave v Beltincih.
3. člen
Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana (Uradne objave, št. 24/86, in sicer poglavje 4.11. Komunalna dejavnost, kjer se za že dopolnjenim poglavjem doda besedilo:
Variantno so v naseljih, Lipa in Melinci predvidene lokalne čistilne naprave, ter rekonstrukcija čistilne naprave v Beltincih.
4. člen
Dopolni se kartogralski del dolgoročnega plana za območje Občine Beltinci, in sicer:
a) karte v merilu 1:25.000
1. zasnova primarne rabe
2. zasnova vodnega gospodarstva in varstva okolja
b) karti v merilu 1:5.000, ki sta istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, in sicer karti z oznako Ljutomer 3, Turnišče 34 in Turnišče 43.
Karti se dopolnita zaradi spremembe v namenski rabi zemljišč.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Beltinci začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Beltinci, dne 15. oktobra 2002.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.