Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003

Kazalo

1217. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1717/3 k.o. Studence, stran 3608.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 27/99, 43/00) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 27. 2. 2003 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1717/3 k. o. Studence
I
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št. 1717/3 k. o. Studence, ki je vpisana v zemljiško knjigo v Seznam XI. k. o. Studence.
II
Pristojno okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na zemljišču navedenem v točki I. tega sklepa.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502-00009/1999 0005 02
Žalec, dne 27. februarja 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.