Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003

Kazalo

1215. Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec, stran 3606.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03) je Občinski svet občine Žalec na 5. seji dne 27. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec
1. člen
Ta odlok določa območje predkupne pravice občine Žalec na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
Območje predkupne pravice zajema območje Občine Žalec v celoti, razen območij kmetijskih zemljišč, ki so določena na podlagi dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90), odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99) ter odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00, 94/02).
3. člen
Predkupna pravica na območju kmetijskih zemljišč se določa skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96).
4. člen
Območja poselitve, območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij so določena na osnovi dolgoročnega plana občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90), odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99) ter odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00, 94/02).
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 46501/0002-02/08
Žalec, dne 27. februarja 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.