Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003

Kazalo

1214. Odlok o spremembi območja naselja Kale in ustanovitvi novega naselja Grče, stran 3605.

Na podlagi 8. člena z zakonom o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90) ter 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02 in 5/03) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 27. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi območja naselja Kale in ustanovitvi novega naselja Grče
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Žalec v Krajevni skupnosti Šempeter na sedanjem delu območja naselja Kale ustanovi novo naselje Grče.
Meja novega naselja Grče poteka:
– na zahodnem delu meje po meji z Občino Polzela,
– na severnem in vzhodnem delu meje poteka po meji naslednjih v naselje zajetih parcel številka: del 1726, del 1728/2, 957/4, 985/1, 956/4, 956/6, 956/7, 956/8, 956/9, 1150/1, 1150/6, 1710/1, 1719/1, 1159/2, 1159/3, 1159/4, 1159/8, 1160/6, 1161/3 1161/5, 1180/1, 1173/4, 1171/2, 1168/3, 1215/2, 1215/1, 1166/4 1165 1166/3 1169, 1214/2 1710/3 1718 k. o. Ponikva,
– na južnem delu meje po meji območja naselja Zalog pri Šempetru oziroma po meji med k.o. Ponikva in Zalog.
2. člen
Območje novega naselja Grče je razvidno iz kartografskega dela prikaza registra prostorskih enot v merilu 1: 5000, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Velenje – izpostava Žalec. Kartografski prikaz novega stanja je sestavni del tega odloka.
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Velenje – izpostava Žalec pripravi sezname starega in novega stanja ter izdela seznam novih hišnih številk za novo naselje Grče.
3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Velenje – izpostava Žalec in drugi upravni organi izvedejo spremembe v evidencah v skladu s tem odlokom.
4. člen
Občina Žalec v proračunu občine zagotovi sredstva za označevanje naselja ter strošek hišne številke.
Strošek spremembe osebnih in drugih dokumentov pa so dolžni poravnati krajani in pravne osebe novega naselja Grče.
5. člen
Lastniki stavb morajo prevzeti in namestiti novo hišno tablico s hišno številko in odstraniti staro najkasneje v roku, ki jim ga določi Krajevna skupnost Šempeter v Savinjski dolini.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporabljati pa se začne 1. julija 2003.
Št. 35001/00001/2002
Žalec, dne 27. februarja 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.