Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

809. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec, stran 2549.

Na podlagi 144. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02),42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/96) ter 18. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03) je Občinski svet občine Žalec na 4. seji dne 30. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
1. člen
V odloku o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 108/00, 4/01, 37/01) se 10. člen dopolni, tako da se za zadnjo alineo doda nova alinea, ki glasi:
“s področja požarnega varstva in civilne zaščite.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42001/0002/2001
Žalec, dne 30. januarja 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.