Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

217. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec, stran 255.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 39/96, 44/96, 26/97 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in 100/00 in 51/02) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 12. 12. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Žalec
1. člen
V statutu Občine Žalec (Uradni list Republike Slovenije, št. 37/99, 43/00, 37/01 in 25/02) se v prvem stavku prvega odstavka 50. člena beseda »sedem« nadomesti z besedo »devet«.
2. člen
Spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502/0001/98
Žalec, dne 12. decembra 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.