Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003

Kazalo

30. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Beltinci, stran 53.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Beltinci
Občinska volilna komisija občine Beltinci je na seji dne 12. novembra 2002 ugotovila naslednji izid volitev za člane Občinskega sveta občine Beltinci:
I
1. V volilnih imenikih je bilo vpisanih      6940  volivcev
2. Skupaj glasovalo po volilnih imenikih     5339  volivcev
3. Oddanih – veljavnih              5025 glasovnic
Od tega
Predčasno glasovalo                 13  volivcev
Po pošti glasovalo                 15  volivcev
4. Neveljavnih je bilo               310 glasovnic
5. Manjkale so                    4 glasovnice
6. Procent udeležbe je bil                 76,93%
II
Za Občinski svet občine Beltinci so posamezne liste dobile naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------------
1.  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE  759 glasov ali 15,1%
2.  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       881 glasov ali 17,5%
3.  LISTA ZA PRIJAZNO OBČINO BELTINCI   637 glasov ali 12,7%
4.  KOALICIJA ZA RAZVOJ OBČINE BELTINCI  410 glasov ali 8,2%
5.  NOVA SLOVENIJA, KRŠČANSKA
   LJUDSKA STRANKA           1119 glasov ali 22,3%
6.  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV  133 glasov ali 2,6%
7.  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE    821 glasov ali 16,3%
8.  STRANKA MLADIH SLOVENIJE       265 glasov ali 5,3%
-----------------------------------------------------------------
S K U P A J :               5025 glasov ali 100%
III
V posamezni volilni enoti so liste dobile naslednje število mandatov:
VOLILNA ENOTA I (Beltinci, Lipa):
1. Socialdemokratska stranka Slovenije         1 mandat
2. Slovenska ljudska stranka              1 mandat
3. Lista za prijazno Občino Beltinci          1 mandat
4. Koalicija za razvoj Občine Beltinci         1 mandat
5. Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka      1 mandat
6. Liberalna demokracija Slovenije           1 mandat
 
VOLILNA ENOTA II (Dokležovje, Ižakovci, Melinci):
1. Socialdemokratska stranka Slovenije         1 mandat
2. Slovenska ljudska stranka              1 mandat
3. Lista za prijazno Občino Beltinci          1 mandat
4. Nova Slovenija, Krščanska ljudska
  stranka                       2 mandata
5. Liberalna demokracija Slovenije           1 mandat
 
VOLILNA ENOTA III (Bratonci, Lipovci, Gančani)
1. Socialdemokratska stranka Slovenije         1 mandat
2. Slovenska ljudska stranka              1 mandat
3. Nova Slovenija, Krščanska ljudska
  stranka                       2 mandata
4. Liberalna demokracija Slovenije           1 mandat
5. Stranka mladih Slovenije               1 mandat
IV
V volilnih enotah so bili mandati razdeljeni naslednjim kandidatom iz posameznih list:
VOLILNA ENOTA I:
1. Socialdemokratska stranka Slovenije: Jože FERČAK.
2. Slovenska ljudska stranka: Stanko GLAVAČ.
3. Lista za prijazno Občino Beltinci: Jožef KAVAŠ.
4. Koalicija za razvoj Občine Beltinci: Andrej VIRAG.
5. Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka: Igor ADŽIČ.
6. Liberalna demokracija Slovenije: Štefan FERENČAK.
 
VOLILNA ENOTA II:
1. Socialdemokratska stranka Slovenije: Franc HORVAT.
2. Slovenska ljudska stranka: Mirko POREDOŠ.
3. Lista za prijazno občino Beltinci: Majda MLINARIČ.
4. Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka: Regina SRAKA, Simon HORVAT.
5. Liberalna demokracija Slovenije: Srečko HORVAT.
 
VOLILNA ENOTA III:
1. Socialdemokratska stranka Slovenije: Janko BEZJAK.
2. Slovenska ljudska stranka: Marjan MAUČEC.
3. Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka: Ivan MESARIČ, 
  Venčeslav SMODIŠ.
4. Liberalna demokracija Slovenije: Alojz ŠKERGET.
5. Stranka mladih Slovenije: Igor LEBAR.
V
V Občinski svet občine Beltinci so bili razdeljeni mandati naslednjim kandidatom:
1. Jože FERČAK, roj. 8. 4. 1955, Lipa 67 a,
2. Stanko GLAVAČ, roj. 16. 11. 1953, Beltinci, Panonska 86,
3. Jožef KAVAŠ, roj. 22. 3. 1950, Beltinci, Panonska 113,
4. Andrej VIRAG, roj. 7. 6. 1956, Beltinci, Na Kamni 5,
5. Igor ADŽIČ, roj. 13. 8. 1965, Beltinci, Cvetno naselje 4,
6. Štefan FERENČAK, roj. 9. 4. 1953, Beltinci, Jugovo 8,
7. Franc HORVAT, roj. 29. 11. 1957, Ižakovci 104 a,
8. Mirko POREDOŠ, roj. 13. 9. 1955, Ižakovci 102,
9. Majda MLINARIČ, roj. 25. 4. 1953, Ižakovci 149 a,
10. Regina SRAKA, roj. 29. 1. 1945, Melinci 150,
11. Simon HORVAT, roj. 19. 9. 1944, Dokležovje, Ob Naklu 9,
12. Srečko HORVAT, roj. 10. 10. 1958, Dokležovje, Sončna ul. 8,
13. Janko BEZJAK, roj. 18. 2. 1942, Lipovci 265,
14. Marjan MAUČEC, roj. 6. 4. 1959, Gančani 80,
15. Ivan MESARIČ, roj. 20. 3. 1951, Lipovci 100 a,
16. Venčeslav SMODIŠ, roj. 20. 9. 1955, Bratonci 114 a,
17. Alojz ŠKERGET, roj. 23. 4. 1946, Bratonci 44,
18. Igor LEBAR, roj. 3. 5. 1970, Lipovci 59.
Št. 17/2002
Beltinci, dne 15. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Karel Makovecki, dipl. pravnik l. r.