Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003

Kazalo

29. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Beltinci, stran 53.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Beltinci
Občinska volilna komisija občine Beltinci je na seji dne 12. novembra 2002 ugotovila naslednji izid volitev za župana Občine Beltinci:
I
1. V volilnih imenikih je bilo vpisanih      6940 volivcev
2. Skupaj glasovalo po volilnih imenikih     5339 volivcev
3. Oddanih                    5328 glasovnic
4. Veljavnih                   5269 glasovnic
Od tega
Predčasno glasovalo                 13 volivcev
Po pošti glasovalo                 15 volivcev
5. Neveljavnih je bilo               59 glasovnic
6. Manjkalo                     11 glasovnic
7. Procent udeležbe v občini               76,93%
II
Kandidati za župana Občine Beltinci so dobili naslednje število
glasov:
1. STANISLAV SRAKA            1282 glasov ali 24,33%
2. MATIJA SOBOČAN              380 glasov ali 7,21%
3. MILAN KERMAN              2883 glasov ali 54,72%
4. JOŽEF KAVAŠ               724 glasov ali 13,74%
Skupaj veljavnih:              5269 glasov ali 100%
III
Za župana Občine Beltinci je izvoljen MILAN KERMAN, ker je dobil večino oddanih veljavnih glasov.
Št. 16/2002
Beltinci, dne 15. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Karel Makovecki, dipl. pravnik l. r.