Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5389. Odlok o preimenovanju dela naselja Kamenica v Kamenško, stran 12114.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) in v skladu s pravilnikom o določanju imen, naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92 – odl. US) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 29. redni seji dne 19. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o preimenovanju dela naselja Kamenica v Kamenško
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Sevnica preimenuje del naselja Kamenica v Kamenško.
2. člen
Območje in ime novega naselja Kamenško je prikazano v kartografskih prikazih RPE v merilu 1:5000. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo na Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski upravi v Sevnici, izpostavi v Sevnici, kjer so na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom in občanom.
Izdela se seznam hišnih številk starega in novega stanja.
3. člen
V naselju Kamenško se vzpostavijo nove hišne številke od 1 do 45. Le-te se preštevilčijo in preimenujejo v naselje Kamenško.
4. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi odloka, po uradni dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
5. člen
Stroški za zamenjavo tablice s hišno številko bremenijo občane.
Lastniki oziroma upravljalci stavbe so dolžni zamenjati staro tablico s hišno številko z novo.
6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava v Sevnici, izpostava v Sevnici, mora izvesti predlagano spremembo v roku šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00401-0001/01
Sevnica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.