Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001

Kazalo

4283. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog, stran 8340.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 16., 24. in 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00) je župan Občine Žalec dne 8. 10. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog
I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta poslovno–proizvodnih dejavnosti Podlog (v nadaljevanju besedila: osnutek ZN), ki ga je izdelal RC-Planiranje Celje d.o.o., št. projekta 462/2000.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora občine Žalec in v prostorih KS Šempeter. Javna razgrnitev se začne naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek ZN podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora občine Žalec ali na KS Šempeter.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih KS Šempeter, dne 29. oktobra 2001 ob 17. uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora občine Žalec in KS Šempeter.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek ZN v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa poskrbi za pripravo predloga ZN.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/00007/2000 0002 03
Žalec, dne 8. oktobra 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.