Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001

Kazalo

1361. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Žalec - seznam 005, stran 2395.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00) je Občinski svet občine Žalec dne 15. 2. 2001 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Žalec – seznam 005
I
Občina Žalec ukine status javnega dobra:
-----------------------------------------------
Parc. št.    Kultura         Izmera
-----------------------------------------------
2000/2     travnik         416 m2
2001/2     travnik         399 m2
2001/3     poslovna stavba     17 m2
2001/3     dvorišče         76 m2
2001/3     travnik         207 m2
2001/4     poslovna stavba     20 m2
2001/4     travnik         378 m2
2001/5     poslovna stavba     78 m2
2001/5     poslovna stavba     12 m2
2001/5     dvorišče        464 m2
2001/6     neplodno        232 m2
-----------------------------------------------
vse vpisano v S005 k.o. Žalec.
II
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na zemljišču, ki je navedeno v točki I. tega sklepa.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201/0001/99
Žalec, dne 15. februarja 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.