Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001

Kazalo

337. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec, stran 462.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00) je Občinski svet občine Žalec na 20. seji dne 21. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec
1. člen
Cene programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci občine Žalec se zvišajo in znašajo mesečno:
Vrsta programa                    cena v SIT
1. dnevni program (6-9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega
starostnega obdobja                    58.705
– za otroke v oddelkih drugega
starostnega obdobja                    48.586
2. poldnevni program (4-6 ur) za
drugo starostno obdobje                  43.291
3. poldnevni program (do 4 ure) za
drugo starostno obdobje                  33.490
2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. januarja 2001 dalje.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200/004/96
Žalec, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.