Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2000 z dne 10. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2000 z dne 10. 8. 2000

Kazalo

3365. Sklep o ustavitvi postopka izdelave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo dela glavne ceste G1-6, odsek 342 od km 0,000 do km 1,400, stran 8895.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), ter 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98 ter Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 1. nadaljevanju 15. seje dne 11. 7. 2000 sprejel
S K L E P
o ustavitvi postopka izdelave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo dela glavne ceste G1-6, odsek 342 od km 0,000 do km 1,400
1
Postopek izdelave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo dela glavne ceste G1-6, odsek 342, od km 0,000 do km 1,400 se ustavi.
2
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, prenehajo veljati vsi sklepi, ki jih je sprejel Občinski svet občine Ilirska Bistrica v zvezi z izdelavo lokacijskega načrta iz 1. točke tega sklepa.
3
Idejni projekt, katerega je izdelal Investbiro Koper, d.d., za potrebe izdelave lokacijskega načrta, se smiselno uporablja pri urejanju križišč na predmetnem odseku glavne ceste.
4
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/94-231
Ilirska Bistrica, dne 12. julija 2000.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.