Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2000 z dne 23. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2000 z dne 23. 3. 2000

Kazalo

1143. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada v občini Žalec, stran 3387.

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94, 21/94, 23/96, 24/96, 44/96) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 10. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada v občini Žalec
1. člen
V odloku o ustanovitvi Stanovanjskega sklada v občini Žalec (Uradni list RS, št. 13/93 in 7/98) se 17. člen spremeni in se glasi:
»Na podlagi delitvene bilance za stanovanjski sklad bivše Občine Žalec sklenjene med župani Občine Braslovče, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec, dne 6. decembra 1999 o delitvi stanovanjskega fonda, ostanejo v Stanovanjskem skladu občine Žalec stanovanja, ki ležijo na območju Občine Žalec, ki je bila ustanovljena z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin (Uradni list RS št. 56/98).«
2. člen
18. člen se spremeni in se glasi:
»Za poslovanje Stanovanjskega sklada občine Žalec se izdela zaključni račun po stanju 31. 12. 1999.
Sredstva, ugotovljena na podlagi zaključnega računa, ki po delitvenem ključu pripadajo Občini Žalec se prenesejo v otvoritveno bilanco Stanovanjskega sklada občine Žalec.«
3. člen
19. člen se spremeni in glasi:
»Stanovanjski sklad se konstituira z dnem imenovanja upravnega in nadzornega odbora.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36001/00001/2000
Žalec, dne 10. februarja 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.