Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000

Kazalo

355. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže, stran 815.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.12/91) in 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) ter 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec na 11. seji dne 16. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže (Uradni list RS, št. 6-7/97, 49/98) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
Dejavnost šole po standardni klasifikaciji je:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.422 – drugo izobraževanje
– H/55.510 – storitve menz
– H/55.520 – priprava in dostava hrane
– I/60.210 – drug kopenski potniški prevoz na rednih progah
– I/60.230 – drug kopenski potniški prevoz.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100/0001/96
Žalec, dne 16. decembra 1999.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.