Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001

Kazalo

3457. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2130/10 k.o. Zabukovica, stran 6560.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 14. 6. 2001 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2130/10 k. o. Zabukovica
I
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št. 2130/10 - pot v izmeri 77 m2 k. o. Zabukovica.
II
Pristojno okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na zemljišču, ki je navedeno v I. točki tega sklepa.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46505/00336/2000 0005 01
Žalec, dne 14. junija 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.