Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1999 z dne 24. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1999 z dne 24. 9. 1999

Kazalo

3709. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA POSAVJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, stran 12295.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
O D L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA POSAVJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA POSAVJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, sedež Krško, Bohoričeva 9, s katerim je ustanovitelj:
– ZSSS območna organizacija Posavja, CKŽ 30, Krško
ustanovil Sklad dela SKLAD DELA POSAVJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer je notar Boris Pavlin iz Krškega, CKŽ 9, dne 10. 6. 1999 izdal notarski zapis, opr. št. SV 240/99.
Oseba pooblaščena za zastopanje Sklada dela SKLAD DELA POSAVJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja je Aleš Germovšek.
Št. 113-02-016/99-003
Ljubljana, dne 12. julija 1999.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.